1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo odovzdal za prítomnosti dekanky Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave Eriky Pastorákovej a dekana Obchodnej fakulty EU v Bratislave Petra Drábika v pondelok 14.12.2020 diplomy o udelení čestného titulu „profesor emeritus“. Novou profesorkou emeritus sa stala prof. Ing. Viera Čihovská, PhD., bývalá zamestnankyňa Katedry marketingu Obchodnej fakulty EU v Bratislave a novým profesorom emeritus sa stal prof. Ing. Ján Lisý, PhD., bývalý zamestnanec Katedry ekonomickej teórie Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave. Rektor EU v Bratislave ocenil a poďakoval sa im za ich doterajšiu prácu pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave, ktorou výrazne prispeli k rozvoju ich fakúlt a celej univerzity.

Na zasadnutí vedenia EU v Bratislave dňa 2. decembra 2020 odovzdal rektor univerzity Ferdinand Daňo dekrét o udelení vedecko-pedagogického titulu docent Ing. Michalovi PÁLEŠOVI, PhD. (Fakulta hospodárskej informatiky) v odbore habilitačného konania a inauguračného konania kvantitatívne metódy v ekonómii.

11. decembra 2020 sa na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave konalo za dodržania všetkých protiepidemických opatrení 95. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie. Zasadnutia sa okrem rektorov slovenských univerzít a vysokých škôl zúčastnili aj štátny tajomník MŠVVaŠ SR Ľudovít Paulis, predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Richard Vašečka, generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR Jozef Jurkovič, predseda Rady vysokých škôl Martin Putala, podpredseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Miroslav Habán a podpredseda Asociácie doktorandov Slovenska Martin Ševčovič.

Central Europe Connect (CEC) je spoločný vzdelávací projekt troch ekonomických univerzít, a to WU (Ekonomická univerzita vo Viedni), SGH (Ekonomická univerzita vo Varšave) a EU v Bratislave. V rámci tohto unikátneho certifikovaného programu absolvuje 20 vybraných študentov z každej univerzity prednášky a diskusie na témy ekonomického rozvoja krajín stredoeurópskeho regiónu. Účastníci programu sa taktiež dozvedia o výzvach, s ktorými sa stretávajú nadnárodné firmy pri podnikaní v stredoeurópskom regióne.

Vážené kolegyne, kolegovia, študentky a študenti, 8. decembra 2020 v podvečerných hodinách nás zasiahla smutná správa. Pri výkone svojho povolania priamo počas pedagogického procesu došlo k tragickej udalosti, keď náhle zomrela naša kolegyňa, pani Ing. Denisa Sigmundová (Šišková). Táto udalosť veľmi otriasla nielen študentmi, ktorí boli na pedagogickom procese prítomní, ale aj nami všetkými.

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand DAŇO prijal dňa 30. novembra 2020 na vlastnú žiadosť mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Francúzskej republiky na Slovensku, J.E. pána Christophera LÉONZIHO. Veľvyslanca sprevádzali Jean-Marc Cassam CHENAI, riaditeľ Francúzskeho inštitútu a Yan PAUTRAT, atašé pre vedeckú a univerzitnú spoluprácu Veľvyslanectva Francúzskej republiky.

Študenti, v období od 23. do 29. novembra 2020 je opäť spustená študentská anketa. Anketa Vám umožňuje vyjadriť svoj názor na učiteľa a predmety, ktoré absolvujete v zimnom semestri akademického roka 2020/2021, preto neváhajte a využite túto možnosť. Anketa je anonymná a je Vám sprostredkovaná cez AiS.