Protokol o výsledku volieb členov Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave za súčasti EU v Bratislave podľa čl. 5 ods. 1 písm. b) a ods. 2 Štatútu EU v Bratislave na funkčné obdobie od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2023

Navrhnutí kandidáti za členov Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave za súčasti EU v Bratislave získali vo voľbách uskutočnených dňa 25. 4. 2019 nasledovný počet hlasov:

V rámci predmetu Diplomacia v praxi sa 16. apríla 2019 konala na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave prednáška veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie na Slovensku, J.E. pána Alexandra HOFFETA. Švajčiarsky veľvyslanec predstavil študentom zahraničnú politiku Švajčiarska, najmä politické a ekonomické vzťahy, vzťah k Európskej únii, ktorá pre Švajčiarsko predstavuje strategického partnera a to najmä vďaka kultúrnej a geografickej blízkosti. Obohatením bolo aj získanie poznatkov o projektoch s podporou švajčiarskeho finančného mechanizmu na Slovensku, ktoré sa, okrem iného, zameriavajú aj na oblasť ochrany životného prostredia a kultúrneho dedičstva, posilnenie demokracie a sociálnej ochrany. Dôležitou súčasťou prednášky bol aj prehľad aktuálnych výziev, ovplyvnených vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie či rastúcej pozície populizmu v európskych krajinách. Otázky, ktoré v závere prednášky položili zúčastnení študenti, sa týkali fungovania priamej demokracie realizovanej v politickom systéme Švajčiarska po desaťročia, rastúcej pozícii populizmu, migračným tokom z tretích krajín, spolupráci s ostatnými krajinami svetového politického systému či polemike ako začleniť kultúrne aspekty minorít medzi dominantnú kultúru.

Zoznam kandidátov navrhnutých za členov Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave za súčasti EU v Bratislave podľa čl. 5 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 2 Štatútu EU v Bratislave

Volebná komisia overila všetky predložené návrhy na kandidátov za členov Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave za súčasti EU v Bratislave podľa čl. 5 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 2 Štatútu EU v Bratislave a oznamuje, že za jednotlivé obvody sú navrhnutí nasledovní kandidáti:

Ekonomická univerzita v Bratislave zahájila 31. marca 2019 po prvýkrát projekt Central Europe Connect v spolupráci s prestížnymi partnerskými univerzitami – WU / Vienna University of Economics and Business a SGH / Warsaw School of Economics. Študenti týchto inštitúcií spolu so študentmi EU v Bratislave získajú počas troch intenzívnych týždňov výučby a spoločných projektov prehľad o fungovaní ekonomík strednej Európy.

Rektor EU v Bratislave Ferdinand DAŇO podpísal dňa 4. apríla 2019 v Mexico City zmluvu o spolupráci s Instituto Tecnológico Autónomo de México. ITAM je najlepšou ekonomickou univerzitou v Mexiku s vynikajúcim umiestnením vo svetových rankingoch a trojitou akreditáciou (AACSB, EQUIS, AMBA). Predmetom rokovania vedenia ITAM s delegáciou EU v Bratislave, ktorú tvorili Boris MATTOŠ, prorektor pre medzinárodné vzťahy, Jana PÉLIOVÁ, prorektorka pre manažovanie akademických projektov, Peter DRÁBIK, dekan OF EU v Bratislave a Danka PAŠTÉKOVÁ, Oddelenie medzinárodnej spolupráce Centra medzinárodných vzťahov, boli možnosti vzájomnej spolupráce. Obidve strany zdôraznili, že potenciál spolupráce je veľký, keďže štruktúra oboch inštitúcií je veľmi podobná a ciele v oblasti vzdelávania a výskumu sú identické.

Organizácia GLOBSEC v spolupráci s EU v Bratislave organizuje diskusiu Slovensko v EÚ po roku 2019, ktorá sa uskutoční 11. apríla 2019 (štvrtok) od 10.00 - 11.45 v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave. Hlavným rečníkom bude predseda vlády Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Ďalšími diskutujúcimi budú Katarína Cséfalvayová, predsedníčka Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a podpredsedníčka Výboru NR SR pre európske záležitosti, Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, František Ružička, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ivan Štefanec, poslanec Európskeho parlamentu, Aneta Világi, prodekanka pre rozvoj a medzinárodné vzťahy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Moderátorkou diskusie bude Marta Jančkárová, žurnalistka a moderátorka z RTVS.

V týždni od 08. - 12. apríla 2019 Ekonomická univerzita v Bratislave privíta 21 zástupcov z 20 zahraničných partnerských univerzít z Európy, Ázie, Afriky a Severnej Ameriky v rámci spoločnej edície Joint International Week, ktorú EU v Bratislave organizuje v spolupráci s Ekonomickou univerzitou vo Viedni za podpory programu Erasmus+.

Najlepší akademici z troch popredných európskych univerzít (Ekonomická univerzita v Bratislave, Univerzita v Liége v Belgicku, Sciences Po v Paríži vo Francúzsku) diskutovali v dňoch 17. - 18. februára 2019 na workshope EDGE o radikálnych nových prístupoch k diplomacii v oblasti klímy v snahe urýchliť globálny prechod k čistej energii.

Študentský parlament Ekonomickej univerzity v Bratislave ti prináša najväčšiu párty letného semestra, na ktorej nesmieš chýbať! Nadupaný Line-Up, ktorý nesie mená ako Rytmus, Mafia Corner, Mairee či Johny de City sa postará o tu najlepšiu zábavu už 9. apríla 2019 v priestoroch Refinery Gallery v Bratislave! Tak neváhaj! Kúp si lístok a zaži to spoločne s nami!

Čítať ďalej...