Oznámenie o voľbách členov Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave za súčasti EU v Bratislave podľa článku 5 ods. 1 písm. b) a ods. 2 Štatútu EU v Bratislave na funkčné obdobie od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2023 a výzva pre členov akademickej obce zo súčastí EU v Bratislave na predkladanie návrhov na kandidátov za členov Akademického senátu EU v Bratislave.

Dňa 26. marca 2019 veľvyslanec Nórska na Slovensku J.E pán Terje Theodor NERVIK navštívil Ekonomickú univerzitu v Bratislave a diskutoval so študentmi predmetu Diplomacia v praxi. Na prijatí pred prednáškou informoval Boris MATTOŠ, prorektor pre medzinárodné vzťahy EU v Bratislave hosťa o bilaterálnej spolupráci s nórskymi univerzitami. Na stretnutí bola prítomná tiež p. Lívia CSERESOVÁ z nórskej ambasády a stážistka z Univerzity v Bergene.

Študentský parlament Fakulty podnikového manažmentu v spolupráci s vedením Ekonomickej univerzity v Bratislave pre teba pripravil pilotný ročník projektu STUDENTS FAIR, ktorého cieľom je podporiť tvorivosť a podnikateľského ducha našich študentov.

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., a prezident NIDA (National Institute of Development Administration, Bangkok, Thajsko), prof. Kamphol Panyagometh, podpísali dohodu o jedinečnej možnosti získania dvojitého diplomu na II. stupni štúdia v študijnom programe Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika na NHF s udelením titulu Ing. a MSc.

V stredu 20. marca 2019 privítala Fakulta aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave pani Mgr. Emíliu Andrejovú zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, ktorá si pre študentov pripravila prednášku na tému „Kariérne možnosti prekladateľov v inštitúciách Európskej únie“. Prednášajúca sa so študentmi univerzity podelila o svoje bohaté skúsenosti z pôsobenia na Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre preklad a na Zastúpení Európskej komisie na Slovensku.

Pozývame záujemcov o štúdium na II. stupni štúdia na EU v Bratislave na Informačný deň, ktorý sa bude konať v utorok 26. marca 2019 od 11:00 do 14:00 hod., v priestoroch EU v Bratislave (platí pre Národohospodársku fakultu, Obchodnú fakultu, Fakultu hospodárskej informatiky, Fakultu podnikového manažmentu, Fakultu medzinárodných vzťahov a Fakultu aplikovaných jazykov).

19. marca 2019 sa v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave konala slávnostná inaugurácia rektora prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekanov fakúlt EU v Bratislave. Za Národohospodársku fakultu bola inaugurovaná do funkcie dekanky prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD., za Obchodnú fakultu Ing. Peter Drábik, PhD., za Fakultu hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivan Brezina, CSc., za Fakultu podnikového manažmentu prof. Ing. Peter Markovič, PhD., za Fakultu aplikovaných jazykov doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., PhD., a za Podnikovohospodársku fakultu so sídlom v Košiciach Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc.

Veľvyslanec Nemecka na Slovensku, J.E. pán Joachim BLEICKER, vystúpil 12. marca 2019 s prednáškou v rámci 25. edície predmetu Diplomacia v praxi. Vo svojom príhovore sa venoval prioritám nemeckej zahraničnej politiky, ale taktiež viacerým globálnym otázkam. Nemecký veľvyslanec odpovedal na otázky študentov, ktorých zaujímala aktuálna politická situácia v krajine, ako aj jeho názory k aktuálnym svetovým ekonomickým a politickým udalostiam.

Po dvoch ročníkoch európskeho kola súťaže Rotman Trading Competition (RETC 2016, 2018) v Ríme a dvoch ročníkoch svetového kola v Toronte (RITC 2017, 2018), kedy sme úspešne reprezentovali II. stupeň štúdia študijného programu bankovníctvo (Národohospodárska fakulta EU v Bratislave) pod odborným vedením doc. Ing. Jany Kotlebovej, PhD., sme sa opäť otvorili svetovej konkurencii.