1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Milí dobrovoľníci, kolegyne a kolegovia, študentky a študenti, aj v tomto roku máme príležitosť pomôcť Bratislave a Košiciam v rámci atraktívne a prospešnej dobrovoľníckej aktivity.

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo odovzdal dňa 3. mája 2021 dekrét o udelení vedecko-pedagogického titulu docent, doc. Ing. Petrovi Drábikovi, PhD., MSc., dekanovi Obchodnej fakulty EU v Bratislave, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania obchod a marketing v študijnom odbore ekonómia a manažment.

Ekonomická univerzita v Bratislave sa aj tento rok zúčastnila celosvetového hodnotenia #THEGlobalImpact 2021. Tento rebríček meria vplyv univerzít na dosahovanie 17 cieľov OSN pre trvalo udržateľný rozvoj @GlobalGoalsUN, ktoré pokrývajú všetko od príspevku k odstraňovaniu nerovností a podpory bezpečných miest, až po kvalitné vzdelávanie.

Vo štvrtok 15. apríla 2021 odovzdali zástupcovia Študentského parlamentu EU v Bratislave Tomáš Mazán a Alžbeta Režná, v spoločnosti rektora EU v Bratislave Ferdinanda Daňa, finančný dar vo výške 1 600 Eur riaditeľke neziskovej organizácie Deťom s rakovinou, n. o., Dáši Malej.