Milí študenti - absolventi, podporte opäť aj tento rok myšlienku zdravšej a krajšej univerzity. EU v Bratislave ponúka absolventom možnosť zasadiť si na pamiatku svoj Strom kariéry - Strom absolventov. Môžete sa pri ňom každoročne stretávať, spomínať a posedieť si so svojimi bývalými spolužiakmi. Univerzita vás vždy rada privíta.

Skupina študentov Univerzity tretieho veku (ďalej len UTV) BBS Ekonomickej univerzity v Bratislave sa v uplynulých dňoch zúčastnila študijnej cesty do Číny, ktorej súčasťou bola svetová konferencia a svetový kongres o turizme seniorov v čínskych mestách Wuhan a Yantai organizované svetovou organizáciou UTV AIUTA v spolupráci s čínskou organizáciou univerzít tretieho veku provincie Shandong.

V dňoch 29.5. - 2.6. 2019 bude Bratislava zaplavená stovkami polyglotov z celého sveta, ktorí merajú cestu do nášho hlavného mesta, aby sa mohli zúčastniť Stretnutia Polyglotov (po ang. Polyglot Gathering). Stretnutie sa už po tretíkrát bude konať na Ekonomickej univerzite v Bratislave a v tomto roku sa na ňom zúčastní už viac ako 600 obdivuhodných ľudí z viac ako 60 krajín sveta.

Inštitút Ronalda Coase’a, nazvaný na počesť nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu a protagonistu novej inštitucionálnej ekonómie, bol založený v roku 2000 v USA s cieľom lepšieho chápania formálnych a neformálnych inštitúcií – zákonov, pravidiel a noriem – ktoré riadia hospodárstvo a ovplyvňujú transakčné náklady. Ich dôkladná analýza pomáha zvyšovať efektivitu hospodárstiev a celkový blahobyt. V správnej rade inštitútu sa vystriedalo niekoľko nositeľov Nobelovej ceny (okrem Ronalda Coase’a tiež Douglass North, Ken Arrow, Elinor Ostrom a v súčasnosti Roger Myerson) a poprední svetoví ekonómovia a protagonisti instucionálnej ekonómie.

Rektor EU v Bratislave Ferdinand DAŇO prijal dňa 16. mája 2019 na vlastnú žiadosť mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Indonézie na Slovensku, J.E. pani Adiyatwidi Adiwoso ASMADY. Veľvyslankyňu sprevádzala pani Lely MEILIANI, radkyňa indonézskeho veľvyslanectva pre ekonomické a kultúrne záležitosti.

Študentka Katedry štatistiky Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave Bc. ROMANA ŠIPOLDOVÁ sa prebojovala do TOP 10 študentov z celého sveta v kategórii SAS Student Ambassadors a aktívne sa zúčastnila najväčšej analytickej udalosti roka SAS GLOBAL FORUM 2019 v americkom meste Dallas (Texas).

Na základe úspešných rokovaní vedenia Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave s Fakultou podnikohospodářskou VŠE v Prahe podpísali dňa 14. 5. 2019 pri svojej návšteve VŠE v Prahe rektor EU v Bratislave, Ferdinand Daňo a dekan Obchodnej fakulty EU v Bratislave, Peter Drábik s rektorkou VŠE v Prahe, Hanou Machkovou a dekanom Fakulty podnikohospodářské VŠE v Prahe, Ivanom Novým, “Zmluvu o poskytovaní študijného programu typu double degree”. Ide o prvú dohodu o dvojitom diplome na Obchodnej fakulte EU v Bratislave.

Dňa 9. mája 2019 navštívila Ekonomickú univerzitu v Bratislave delegácia zo Shanghai University of International Business and Economics (SUIBE) pod vedením dekana International Business School (IBS) Jianzhong HUANGA. Rokovania sa za SUIBE zúčastnili Quan JIN, prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu, Yuhong SHANG, riaditeľ Centra pre Strednú a Východnú Európu a Chunli CHE, koordinátorka spolupráce s EUBA. Za EU v Bratislave boli na rokovaní prítomní Boris MATTOŠ, prorektor pre medzinárodné vzťahy, Peter DRÁBIK, dekan OF, Paulína KRNÁČOVÁ, prodekanka pre medzinárodné vzťahy a PR OF a Jozef ORGONÁŠ, prodekan pre rozvoj a zabezpečovanie kvality OF.

Dňa 30. apríla 2019 sa uskutočnilo stretnutie primátora hlavného mesta SR Bratislavy, pána Matúša Valla, s rektormi najväčších bratislavských univerzít – Ekonomickej univerzity v Bratislave, Ferdinandom Daňom, Univerzity Komenského v Bratislave – Marekom Števčekom, Slovenskej technickej univerzity – Miroslavom Fikarom a s predsedom Slovenskej akadémie vied – Pavlom Šajgalíkom.