Rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo odovzdal na zasadnutí Kolégia rektora EU v Bratislave dňa 7. marca 2019 dekréty novým docentom: Ing. Jane Blštákovej, PhD. (FPM) v študijnom odbore 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku, Ing. Milošovi Bikárovi, PhD. (FPM) v študijnom odbore 3.3.13 Finančný manažment a Ing. Marianovi Reiffovi, PhD. (FHI) v študijnom odbore 3.3.25 Ekonometria a operačný výskum.

V rámci prednášok predmetu Diplomacia v praxi v utorok 5.3.2019 vystúpil na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, J.E. p. Andrew GARTH. Domácim a zahraničným študentom predstavil profil diplomata z rôznych aspektov. Študentov obohatil najmä o vlastné poznatky z diplomatického prostredia. Veľvyslanec Garth zdôraznil význam komunikácie v diplomatickej praxi, a to nielen pri rokovaní, ale aj pri komunikácii s inými kultúrami.

Dňa 26. februára 2019 navštívil EU v Bratislave nový veľvyslanec Estónska so sídlom vo Viedni, J.E. Toomas KUKK. V zastúpení rektora EU v Bratislave hosťa prijali Boris MATTOŠ, prorektor pre medzinárodné vzťahy a Jana PÉLIOVÁ, prorektorka pre manažovanie akademických projektov. Na stretnutí bol prítomný aj Pavol OCHOTNICKÝ, vedúci katedry financií NHF a na strane hostí Peter POCHABA, honorárny konzul Estónska v Bratislave a Ott LAIDO, radca estónskeho veľvyslanectva.

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Francúzska v Slovenskej republike, J.E. pán Christophe LÉONZI, oboznámil 26. februára 2019 v rámci prednáškového cyklu Diplomacia v praxi domácich a zahraničných študentov s najaktuálnejšou politickou a ekonomickou situáciou vo Francúzsku.

Dňa 19. februára 2019 navštívila Ekonomickú univerzitu v Bratislave mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Írska v Slovenskej republike J.E. Hildegard Ó RIAIN, ktorá otvorila 25. edíciu dvojsemestrálneho prednáškového cyklu Diplomacia v praxi. Nosnou témou letného semestra je aktuálna ekonomická a politická situácia v Európe. Veľvyslankyňa Ó Riain sa zamerala na ekonomickú diplomaciu Írska, problematiku Brexitu a venovala sa tiež migračnej politike Írska. Vo svojom prejave zvýraznila dôležitosť nadchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu aj vo väzbe na zvýšenie účasti na voľbách. V diskusii odpovedala na viaceré otázky študentov týkajúce sa vnútropolitickej situácie v Írsku či problematiky eurofondov.

Vo štvrtok 14. februára 2019 sa na pôde EU v Bratislave konalo zasadnutie strategickej rady siete pre dvojité diplomy HERMES, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia EM Strassbourg, University in Tübingen, University of Alcala, Universita' Ca' Foscari Venezia, TU Dresden, University of Pavia a University of Hohenheim. Predmetom rokovania bola diskusia o strategických cieľoch činnosti organizácie.

Volejbalistky Slávie EU Bratislava triumfovali v Slovenskom pohári 2018/2019 a po dvoch rokoch tak opäť zasadli na trón. V nedeľňajšom finále v Humennom zvíťazili nad mestským rivalom a obhajcom minuloročného prvenstva Strabag VC Bratislava po dramatickom boji 3:2 (22, 20, -14, -26, 12). Získali tak už štrnásty triumf v národnej pohárovej súťaži (1993, 1994, 1995, 1996, 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2013, 2015, 2016, 2017, 2019).

15. februára 2019 zorganizovala Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave v spolupráci s Centrom na zabezpečenie a podporu kvality denný Workshop Design Thinking nástroje. Nástroje Design thinking aktivizujú a motivujú študentov ku generovaniu nových nápadov. Reflektujú na súčasnú generáciu študentov, ktorí rozvíjajú svoju kreativitu a myslenie "out of the box".

Prvý mobilný odber tohtoročnej valentínskej kampane pripravil Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a Ekonomickou Univerzitou v Bratislave. Valentínska kvapka krvi sa konala 14. februára 2019 v Aule EU v Bratislave. Darcov krvi prišli podporiť rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo, prezident SČK Viliam Dobiáš a generálna sekretárka Zuzana Rosiarová.