Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR František RUŽIČKA otvoril 28. novembra 2018 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave výstavu „100 rokov slovenskej diplomacie“ pripravenú Odborom kultúrnej diplomacie rezortu zahraničia v spolupráci s Historickým ústavom Slovenskej akadémie vied. Výstava je inštalovaná v Spoločenskej miestnosti V2 a dopĺňajú ju fotografie veľvyslancov a zástupcov diplomatického zboru, ktorí boli hosťami 22. a 23. edície predmetu Diplomacia v praxi v minulom akademickom roku.

Dňa 27. novembra 2018 navštívil Ekonomickú univerzitu v Bratislave Chargé d´Affaires a ministerský radca veľvyslanectva Thajského kráľovstva, pán Bolbongse VANGPHAEN, ktorý bol prednášajúcim na predmete Diplomacia v praxi. Sídlom thajského veľvyslanectva je Viedeň s teritoriálnou pôsobnosťou aj pre medzinárodné organizácie so sídlom v Rakúsku.

Študenti Obchodnej fakulty EU v Bratislave aj tento rok organizujú tradičné podujatie v predvianočnom čase – Vianočnú univerzitu v tradičnom štýle - Regionfest, ktorý sa bude konať 5. 12. 2018 (streda) od 10,00 do 17,00 vo vestibule V1. Na festivale nájdete stánky značiek regionálnych produktov, tradičné produkty z regiónov Slovenska, remeselníkov a ukážky ich práce, ale aj lokálnych výrobcov.

Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied a Ústav ekonómie a manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave si Vás srdečne dovoľujú pozvať na konferenciu k prezentácii vedeckej monografie “VÝVOJ A PERSPEKTÍVY SVETOVEJ EKONOMIKY: Pozitívny výhľad a hroziaca obchodná vojna”, ktorá sa uskutoční 29. 11. 2018 v priestoroch Spoločenskej miestnosti II v budove rektorátu EUBA.

Akreditované špecializované modulárne vzdelávanie pre kontrolórov v samospráve pokračuje od 13.12.2018 programom pre hlavných kontrolórov „Výkon funkcie hlavného kontrolóra vo verejnej správe“. Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave organizuje vzdelávanie pre kontrolórov v samospráve v spolupráci s Úradom vlády SR, Ministerstvom financií SR, Právnickou fakultou Univerzity J. A. Komenského v Bratislave, Združením hlavných kontrolórov miest a obcí SR, Združením miest a obcí Slovenska a ďalšími stavovskými organizáciami.

Čítať ďalej...

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva udelil rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo na návrh dekanov jednotlivých fakúlt motivačné štipendium Ekonomickej univerzity v Bratislave za dosahovanie vynikajúcich výsledkov v oblasti štúdia a za vynikajúce výsledky v oblasti športu.

Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s občianskym združením Úsmev ako dar organizujú opäť aj tento rok zbierku Darujte radosť a vyčaríte úsmev #2, v ktorej je možné darovať sladkosti, detské knihy, školské potreby, stolové hry, či hygienické potreby pre deti z detských domov a krízových centier.

Dňa 20. novembra 2018 navštívil EU v Bratislave vyslanec a zástupca vedúcej misie Spojených štátov mexických, pán Hermann Aschentrupp TOLEDO, ktorý bol prednášajúcim na predmete Diplomacia v praxi. Hosťa sprevádzala pani Alejandra VAZQUEZ. Sídlom mexického veľvyslanectva je Viedeň, s teritoriálnou pôsobnosťou pre Rakúsko, Slovensko, Slovinsko a medzinárodné organizácie so sídlom v Rakúsku.

Rektor EU v Bratislave prof. Ferdinand DAŇO prijal dňa 19. novembra 2018 na vlastnú žiadosť mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Indonézie na Slovensku, J.E. pani Adiyatwidi Adiwoso ASMADY. Veľvyslankyňu sprevádzala pani Lely MEILIANI, radkyňa indonézskeho veľvyslanectva pre ekonomické a kultúrne záležitosti.