Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, Ferdinand Daňo, a obchodný atašé a vedúci ekonomického a obchodného oddelenia veľvyslanectva Španielska v Bratislave, Fermín López López, podpísali 8. júla 2024 memorandum o porozumení medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a ICEX España Exportación e Inversiones (ICEX Spain Trade and Investment) za prítomnosti veľvyslankyne Španielskeho kráľovstva, J.E. pani Lorei Arribalzaga Ceballos.

Na základe tohto memoranda sa bude od akademického roka 2024/2025 na Ekonomickej univerzite v Bratislave realizovať výučba kurzu obchodnej španielčiny. Tento odborný kurz bude dostupný pre všetkých študentov univerzity a bude vedený výlučne španielskymi špecialistami a odborníkmi z praxe. Medzi nimi budú predstavitelia veľvyslanectva, španielskych podnikov na Slovensku, zástupcovia španielskej obchodnej komory a ďalší experti.

„Tento krok predstavuje významný prínos pre internacionalizáciu vzdelávania na Ekonomickej univerzite v Bratislave a posilňuje spoluprácu medzi Slovenskom a Španielskom v oblasti odborného jazykového vzdelávania“, uviedol rektor Ferdinand Daňo.

Podpis memoranda o porozumení medzi EU v Bratislave a ICEX Spain Trade and Investment

Podpis memoranda o porozumení medzi EU v Bratislave a ICEX Spain Trade and Investment

Podpis memoranda o porozumení medzi EU v Bratislave a ICEX Spain Trade and Investment

Podpis memoranda o porozumení medzi EU v Bratislave a ICEX Spain Trade and Investment

Podpis memoranda o porozumení medzi EU v Bratislave a ICEX Spain Trade and Investment