1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Univerzita národného a svetového hospodárstva v Sofii (University of National and World Economy − UNWE) v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave zorganizovali dňa 8. októbra 2019 1. ročník medzinárodnej konferencie Udržateľné úspešné podnikanie na Slovensku a v Bulharsku − ISC SOVA 2019. Cieľom podujatia bola prezentácia teoretickej a praktickej bázy trvalo udržateľného úspešného podnikania vrátane úspešných príkladov z praxe.

16. október patrí každý rok Celosvetovému dňu etiky a zároveň je to aj Medzinárodný deň proti predkladaniu diplomoviek a iných práce napísaných na objednávku. Plagiátorstvo je porušením zásad akademickej integrity a etiky. Rozmáha sa predkladanie diplomoviek napísaných na objednávku (contract cheating - jedna z foriem plagiátorstva) a je potrebné to potláčať. Ekonomická univerzita v Bratislave sa aktívne hlási k tejto aktivite a podporuje tento medzinárodný deň.

Dňa 8. októbra 2019 navštívila Ekonomickú univerzitu v Bratislave mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Indonézie na Slovensku, J.E. Adiyatwidi Adiwoso ASMADY, ktorá bola prednášajúcou na predmete Diplomacia v praxi. Priebeh prednášky viedol Gilbert FUTÓ z Katedry medzinárodných politických vzťahov FMV EU v Bratislave.

V týždni od 14. - 18. októbra 2019 Ekonomická univerzita v Bratislave privíta 21 zástupcov z 15 zahraničných partnerských univerzít z Európy, Ázie, a Afriky. Slávnostné otvorenie zaháji rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, prof. Ferdinand Daňo a veľvyslankyňa Albánska na Slovensku, J.E. pani Enkeleda MËRKURI, ktorá udelila nad týmto podujatím záštitu. EU v Bratislave organizuje 9. edíciu Medzinárodného týždňa s podporou programu Erasmus+.

Výbor sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu 26.9.2019 udelil Prémiu za najlepšiu prácu Študentskej vedeckej konferencie v akademickom roku 2018/2019 Ing. Dávidovi Hojdanovi, absolventovi NHF EU v Bratislave a víťazovi ŠVOČ na EU v Bratislave v akademickom roku 2018/2019.

V Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave si vo štvrtok 3. októbra 2019 prevzalo 24 absolventov doktorandského štúdia fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave za prítomnosti rektora EU v Bratislave Ferdinanda Daňa, prorektorky pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave Pauly Puškárovej a dekanov fakúlt EU v Bratislave diplomy o udelení titulu philosophiae doctor.

Dňa 1. októbra 2019 navštívil Ekonomickú univerzitu v Bratislave Chargé d´Affaires veľvyslanectva Kanady na Slovensku, p. John von KAUFMANN, ktorý bol prednášajúcim na predmete Diplomacia v praxi. Pred prednáškou hosťa na pôde univerzity privítal Boris MATTOŠ, prorektor pre medzinárodné vzťahy EU v Bratislave. Predmetom stretnutia bola spolupráca EU v Bratislave s univerzitami v Kanade.