1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Dňa 5. novembra 2019 Ekonomická univerzita v Bratislave usporiadala 4. ročník medzinárodného veľtrhu mobilitného štúdia - International Study Abroad Fair. Cieľom tohto podujatia bolo sprostredkovanie informácií o možnostiach mobilitného štúdia a stáže v zahraničí v rámci programu Európskej komisie Erasmus+ a bilaterálnej spolupráce. Podujatie organizačne zabezpečilo Oddelenie medzinárodnej mobility Centra medzinárodných vzťahov.

Dňa 5. novembra 2019 bol hosťom predmetu Diplomacia v praxi druhý tajomník veľvyslanectva Brazílie na Slovensku, pán Rafael ALONSO Veloso. Vo svojej prezentácií sa podrobne venoval ekonomickému vývoju Brazílie, zahraničnému obchodu s ázijskými krajinami a Európskou úniou. Súčasťou prednášky bolo aj predstavenie ekonomických plánov krajiny, ako otvorenie domáceho trhu pre zahraničných investorov, hlbšia spolupráca s Európskou úniou a plánovaný vstup Brazílie do OECD.

V termíne od 14. do 18. októbra 2019 Ekonomická univerzita v Bratislave hostila 20 zástupcov z 15 zahraničných partnerských inštitúcií z 13 štátov Európy, Afriky a Ázie v rámci 9. edície International Teaching & Training Week 2019. Podujatie slávnostne otvoril rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, prof. Ing. Ferdinand DAŇO, PhD. a J.E. pani Enkeleda MËRKURI, veľvyslankyňa Albánska na Slovensku.

Dňa 29. októbra 2019 bol hosťom predmetu Diplomacia v praxi veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky na Slovensku J.E. pán Lin LIN. Pred prednáškou sa stretol s prorektorom pre medzinárodné vzťahy Borisom MATTOŠOM a prodekankou pre zahraničné vzťahy FPM Janou BLŠTÁKOVOU. Veľvyslanec Lin ocenil aktivity univerzity pre rozvoj akademickej spolupráce s čínskymi partnerskými univerzitami. EU v Bratislave implementuje so Southwestern University of Finance and Economics in Chengdu (SWUFE) od akademického roku 2019/2020 projekt mobilitnej spolupráce v rámci programu Erasmus+ KA107.

Na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa v dňoch 23. - 24. októbra 2019 uskutočnil 22. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a post-doktorandov EDAMBA 2019 - “Empowering Actions to Achieve Global Goals: Implications for Economics, Business, Management and Related Disciplines”.

Ako odborní asistenti CTVŠ EU sme mali možnosť absolvovať zamestnanecké mobility programu Erasmus+ v Budapešti a vo Varšave, v máji v letnom semestri 2018 a o rok neskôr, v máji 2019. Obidve školy boli vysoké školy ekonomické, Univerzita Budapest Corvinus Egyetem a Škola Glowna Handlowa wo Warszawie.

EU v Bratislave sa po prvýkrát zapojila do medzinárodných osláv programu Erasmus+ pod názvom #ErasmusDays, ktoré boli organizované európskymi vysokými školami a univerzitami v termíne od 10. do 12. októbra 2019. V rámci tejto iniciatívy zorganizovalo Oddelenie medzinárodnej mobility Centra medzinárodných vzťahov dňa 10. októbra 2019 prvú edíciu podujatia Welcome Back. Cieľovou skupinou boli študenti, ktorí svoj študijný a stážový pobyt v rámci programu Erasmus+ už v minulosti absolvovali a mohli tak zdieľať svoje zážitky a skúsenosti s ďalšími záujemcami o zahraničnú mobilitu. Hlavnou myšlienkou tohto podujatia bolo spropagovať možnosti programu Erasmus+ a vyzdvihnúť jeho pridanú hodnotu pre študentov a absolventov EU v Bratislave.

V pondelok 21. októbra 2019 Katedra ekonomickej teórie privítala vzácneho hosťa – prof. Kris Bulcroft z USA, členku vrcholových manažmentov univerzít v USA, Švajčiarsku a Kanade. Prof. Bulcroft ako odborníčka v oblasti sociológie a dlhoročná lektorka prednášala záujemcom z Ekonomickej univerzity v Bratislave na tému Active Learning Strategies: Practical Ways to Engage Your Students.

Dňa 15. októbra 2019 navštívil EU v Bratislave mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Kórejskej republiky v Slovenskej republike J.E. p. Byung Hwa CHUNG, ktorý vystúpil v rámci predmetu Diplomacia v praxi. Pred prednáškou hosťa na pôde univerzity privítal Boris MATTOŠ, prorektor pre medzinárodné vzťahy. Predmetom stretnutia bola spolupráca EU v Bratislave s univerzitami v Kórejskej republike. Veľvyslanca Chunga sprevádzala pani Hyungju KIM, z kórejského veľvyslanectva na Slovensku.