Ekonomická univerzita v Bratislave (ďalej len EU v Bratislave) poskytuje študentom pestrú paletu aktivít aj nad rámec štúdia vymedzeného v študijných plánoch. Spomedzi rôznych extrakurikulárnych aktivít sú pre študentov osobitne prínosné medzinárodne letné a zimné školy a intenzívne kurzy. EU v Bratislave vysiela študentov do zahraničia na letné školy a zároveň organizuje medzinárodné letné školy na Slovensku. 

 

2023

NEMECKO:

  • Rosenheim Technical University of Applied Sciences – Doing Business across Europe-International Business Ethics 25 june – 2 july 2023, Viac informácií

HOLANDSKO:

  • Windesheim University of Applied Sciences - Doing Business across Europe-Towards a Circular Economy 2 July – 8 July, Viac informácií

ŠPANIELSKO:

  • La Salle Ramon Llull University- Doing Business across Europe – Busibness Model Innovations and Entrepreneurial Strategy, Viac informácií

LITVA:

  • ISM University - ISM Summer University in the Baltics program, July 3 – July 20, 2023 online, Viac informácií

FRANCÚZSKO: 

  • IÉSEG School of Management - Winter Programs International Business Negotiation a Intercultural Management and Marketing 2nd January – 27th January, 2023 Viac informácií