Ekonomická univerzita v Bratislave (ďalej len EU v Bratislave) poskytuje študentom pestrú paletu aktivít aj nad rámec štúdia vymedzeného v študijných plánoch. Spomedzi rôznych extrakurikulárnych aktivít sú pre študentov osobitne prínosné medzinárodne letné a zimné školy a intenzívne kurzy. EU v Bratislave vysiela študentov do zahraničia na letné školy a zároveň organizuje medzinárodné letné školy na Slovensku. 

 

 

2019

Transparency School 2019, Lithuania

Visegrad Summer School, Krakow, Poland

University of Pardubice Summer School 2019 with scholarships

Vrije Universiteit Brussel (VUB)'s 2019 Summer Schools

Mannheim Business School, Germany

Plekhanov Russian University of Economics | Program | Invitation

University of Tartu, Estónsko

NIDA Summer Camp on “Creative and Innovative Economy”

European System of Human Rights Protection, 8 - 19 July 2019, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Germany

International Summer School in Irish Studies - University College Cork | Form

Graz International Summer School Seggau, Rakúsko

University of Trento

Jönköping University (JU), Švédsko | Brožúra

Haaga-Helia Summer School 2019, Fínsko

Universidad Autónoma de Madrid, Španielsko | Brožúra

Summer University Namibia 2019