Cenu Karola Veľkého pre mládež organizuje Európsky parlament každý rok spoločne s nadáciou Ceny Karola Veľkého v Aachene. Udeľuje ju mladým vo veku 16-30 rokov za projekty, ktoré zapájajú ľudí z viacerých krajín. Termín na podanie prihlášky je tento rok do 13. februára 2022.

Spomedzi 27 národných finalistov, ktorých nominujú národné poroty, vyberieme v máji 2021 troch víťazov, ktorí dostanú finančnú odmenu v hodnote 7500 €, 5000 a 2500 € na ďalšie rozvíjanie svojich aktivít. Ak to podmienky dovolia, slávnostné odovzdávanie cien sa bude konať v máji v nemeckom meste Aachen, kde budú pozvaní zástupcovia všetkých 27 projektov, ktoré sa dostali do finále.

 

Pravidlá

Do súťaže o Cenu Karola Veľkého pre mládež je možné prihlásiť projekty, ktoré spĺňajú nasledovné kritériá:

  • podporujú európske a medzinárodné porozumenie,
  • pomáhajú rozvíjať spoločnú európsku identitu a integráciu,
  • slúžia ako model pre mladých ľudí v Európe,
  • poskytujú praktické príklady spolunažívania Európanov.

 

Podrobné pravidlá súťaže a prihlasovací formulár nájdete na webových stránkach Ceny Karola Veľkého pre mládež. V prípade otázok kontaktujte Euopsky parlament emailom na youth@EP.europa.eu.

Oficiálny hashtag súťaže je #ECYP2022.

 

Viac informácií internetovej stránke Európskej ceny Karola Veľkého pre mládež.

 

2022 cyp twitter post

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.