1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Internacionalizácia Ekonomickej univerzity v Bratislave pokračuje aj v náročnom období.

Rektor EU v Bratislave a dekan Fakulty podnikového manažmentu podpísali zmluvu o dvojitom diplome s University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt (FHWS), Spolková republika Nemecko. Dokument nadväzuje na spoluprácu EU v Bratislave s FHWS v rámci medzinárodnej siete pre dvojité diplomy CIDD (Consortium of International Double Degrees).

Program dvojitého diplomu je určený pre študentov I. stupňa štúdia. Študenti programu Ekonomika a manažmentu podniku (a programu v anglickom jazyku Business Economics and Management) EUBA, sa môžu uchádzať o dvojitý diplom v programe Degree Programme in International Management na FHWS. Výzva pre prihlášky do programu v akademickom roku 2021/2022 je aktuálne otvorená. Viac informácií: https://fpm.euba.sk/medzinarodne-vztahy/aktualne-vyzvy

University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt patrí medzi najväčšie univerzity v Bavorsku. Univerzita bola založená v roku 1971 a jej kampus je vybudovaný v dvoch mestách Würzburg a Schweinfurt. V súčasnosti na univerzite študuje 9300 študentov a pôsobí 200 vedecko výskumných a pedagogických zamestnancov. Univerzita sa skladá z 10 fakúlt, ktoré ponúkajú 40 programov na bakalárskom a inžinierskom stupni. FHWS kladie dôraz na internacionalizáciu svojich fakúlt. Študentom ponúka rôzne programy mobilít v rozsiahlej sieti 232 partnerských inštitúcií.

EU v Bratislave v súčasnosti realizuje celkove 15 dohôd o udeľovaní dvojitých a spoločných diplomov so zahraničnými univerzitami. Fakulty EU v Bratislave implementujú na študijných programoch I. a II. stupňa štúdia zmluvnú spoluprácu o dvojitých a spoločných diplomoch s 12 partnerskými univerzitami v 10 štátoch Európy (Česká republika, Bulharsko, Francúzsko, Lotyšsko, Nemecko, Taliansko, Ukrajina, Veľká Británia) a Ázie (Čína, Thajsko).

Tešíme sa z nových možností vzdelávania pre našich študentov a rozšírenia medzinárodnej spolupráce s partnermi EUBA v zahraničí.

 

2021 euba fhws 01

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.