Workshop je určený doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom zaoberajúcim sa analýzou formálnych a neformálnych ekonomických inštitúcii. Poskytuje možnosti zdokonalenia sa v prezentácii vlastného výskumu a konzultácie s poprednými svetovými odborníkmi. Inštitút ponúka štipendiá pokrývajúce účasť na workshope. Deadline na podávanie prihlášok je 1. september.

Viac tu: http://www.coase.org/whatsnew.htm

Podávanie prihlášok: https://www.coase.org/workshopapplication.htm