Každoročne si vedenie Ekonomickej univerzity v Bratislave spolu so Študentským parlamentom Ekonomickej univerzity pripomína pamiatku svojich ôsmich študentov, ktorí padli v Slovenskom národnom povstaní a in memoriam im bol udelený titul Ing. 28. augusta 2018 sa prišli pokloniť ich pamiatke za vedenie univerzity prorektorka pre manažovanie akademických projektov Jana Peliová a prorektor pre medzinárodné vzťahy Boris Mattoš, za študentov členovia Študentského parlamentu EU v Bratislave Darina Capiaková (viceprezidentka ŠP EU a predsedníčka ŠP NHF), Viktória Jakubovičová (predsedníčka ŠP FPM) a Tomáš Mazán (podpredseda ŠP NHF).

 

snp 28082018 4502