Pozývame všetkých študentov a zamestnancov EU v Bratislave na slávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019, ktoré sa uskutoční v pondelok 17. septembra 2018 o 9:30 h v Aule EU v Bratislave.

Program:

  • Príhovor rektora EU v Bratislave
  • Príhovory hostí
  • Udelenie Ceny rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave za pedagogickú činnosť
  • Udelenie Ceny Ekonomickej univerzity v Bratislave za publikačnú činnosť
  • Vystúpenie folklórneho súboru Ekonóm

open ar 2018 2019