Ekonomická univerzita v Bratislave (EU v Bratislave) a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (FR SR) podpísali 6. septembra 2018 memorandum o porozumení a spolupráci pri štúdiu, vzdelávaní a vedeckovýskumnej činnosti. Memorandum podpísali rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo a prezident Finančného riaditeľstva SR František Imrecze.

Hlavným poslaním memoranda je efektívne prepojenie akademického vzdelávania s praxou. V záujme upevňovania spolupráce si budú obe inštitúcie vzájomne vychádzať v ústrety napríklad pri tvorbe bakalárskych, diplomových alebo dizertačných prác formou vypisovania odborných tém, vedenia prác zamestnancami FR SR, zabezpečovaním odborných prednášok, poskytovaním vzájomných konzultácií a odborných diskusií, a pri vytváraní podmienok na prípravu študentov pre trh práce v oblasti účtovníctva, daňovníctva, financií a controllingu.

memorandum fr 1

memorandum fr 2

memorandum fr 3

memorandum fr 4