Veríte v zázraky? Väčšina z Vás určite odpovie záporne, no verte či neverte, nám sa jeden podaril. Posúďte sami. Študovali sme na Vysokej škole ekonomickej, Fakulte riadenia, odbore Ekonomicko-matematické výpočty. Promovali sme v roku 1978 a sme prvými absolventami skráteného štúdia - namiesto päť rokov sme študovali len štyri, vlastne štyri a pol, pretože promócie sme mali v neobvyklom čase – v októbri. (13. októbra 2018 uplynie presne 40 rokov od tejto pre nás významnej udalosti). Dostali sme diplomy a každý z nás šiel svojou cestou.

promujuci

13. október 1978 - promujúci 

promovani

13. október 1978 – promovaní

Prešlo dlhých 40 rokov. Za tento čas sme sa ani raz nestretli, nekontaktovali. Nie, že by sme nechceli. Spomienky na štúdium a spolužiakov sme mali pekné, ale poznáte to. Nenašiel sa nikto, kto by sa toho chytil. Až do decembra minulého roku. Spolužiačka (volajme ju Eva) bola na stretávke po 30-rokoch od zrušenia firmy jej prvého zamestnania. Ohlasy na stretávku boli úžasné. A to bol pre ňu impulz na zorganizovanie našej stretávky. Po prvýkrát po 40-tich rokoch! Poviete si, načo po takom dlhom čase? Má to zmysel? Dnes po stretávke Vám vieme s určitosťou povedať, že má! Veď v kútiku duše každý z nás dúfal, že možno sa ešte raz stretneme. A stalo sa. Vďaka našej Eve. Eva si zriadila online Kanceláriu STRETKO a prizvala si do tímu dve ex-spolužiačky. Kancelária nemala skúsenosti s organizáciou stretávok, riadila sa len svojimi životnými skúsenosťami a intuíciou. Bolo potrebné odpovedať na mnoho otázok. Kde a ako začať? Koho na stretávku pozvať? Bude to len „krúžkovica“? Náš krúžok bol EMV 5. Ale my sme sa počas štúdia v krúžkoch striedali. Ako sme už povedali, boli sme prví absolventi skráteného a teda aj trocha improvizovaného štúdia. Kto sú teda členovia krúžku EMV 5? Nezabudneme na niekoho? Po zvážení všetkých slabých stránok krúžkovice sa Kancelária napokon rozhodla pozvať všetkých absolventov odboru Ekonomicko-matematické výpočty z roku 1978. Eve sa podarilo získať ich menný zoznam. Bolo to približne 80 osôb. Kancelárii trvalo celých päť mesiacov, kým sa jej podarilo získať kontakty na bývalých spolužiakov. Musíme si uvedomiť, že v roku 1978, kedy sme promovali, neexistoval internet, sociálne siete či mobily. Počítače boli v obrovských sálach, fungovali na diernych štítkoch a magnetických páskach. Disky boli veľké ako turnikety v metre. Aj keď sme si počas štúdia vymenili adresy či telefónne čísla na pevnú linku rodičov, po toľkých rokoch boli tieto kontakty už málokedy aktuálne. Navyše dievčatá po sobáši zmenili (aspoň raz) priezvisko.

Našťastie vymoženosti dnešnej doby uľahčili Kancelárii prácu. Spolužiakov hľadala prostredníctvom sociálnych sietí, mobilných telefónov, e-mailov či pošty. Boli aj prípady, keď členky Kancelárie osobne hádzali listy do poštových schránok, listovali v starých telefónnych zoznamoch, lebo v nových boli skoro všetci utajení, „googlili“ v obchodnom, či živnostenskom registri, v katastroch, oslovovali zamestnávateľov, často už bývalých, mestské a obecné úrady. Pri hľadaní pomáhali príbuzní, známi, susedia, dokonca aj futbalový klub a folklórny súbor. Bulharskú spolužiačku, ktorá dnes žije v Londýne, pomáhal nájsť archív Ekonomickej univerzity v Bratislave (za čo mu Kancelária úprimne ďakuje), Bulharský konzulát na Slovensku, Bulharské ministerstvo zahraničných vecí v Sofii a nakoniec aj Bulharský konzulát vo Veľkej Británii. Deväť spolužiakov dnes žije v zahraničí (Boston, Oregon, Kanada, Veľká Británia, Nemecko, Rakúsko, Česká republika).

Pri hľadaní spolužiakov Kancelária zažila aj veselé príhody. Napríklad omylom oslovila menovcov a zároveň rovesníkov niektorých spolužiakov, ktorí však boli absolventi iných vysokých škôl. Bohužiaľ, boli aj veľmi smutné chvíle, keď štyroch spolužiakov už nemohla osloviť osobne.

Kancelárií sa podarilo skontaktovať 74 spolužiakov. Všetci zareagovali na pozvánku a historického stretnutia sa zúčastnilo 52 ľudí. Stretávka sa konala v sobotu 26. mája 2018 v Rači. Niesla sa pod heslom „Kto som ja? a Kto si ty?“ Pri vstupe do reštaurácie dostal každý spolužiak menovku, ktorú si pripol na šaty. Pri príchode každého nového hosťa bolo zábavné hádať, kto to je. Stalo sa, že sa nespoznali spolužiaci, ktorí bývali spolu na internáte. Nuž, niet sa čomu diviť keď namiesto štíhlej tmavovlásky prišla plnoštíhla blondínka a namiesto kučeravého čiernovlasého veselého fešáka prišiel holohlavý prísny pán. Avšak stačilo prehodiť pár slov a tón hlasu či reč tela každého okamžite prezradili a identifikovali. 

po 40 rokoch

26. máj 2018 – po 40-tich rokoch

Sobotňajšie popoludnie bolo plné spomienok, emócií, úprimnosti, smiechu a radosti zo stretnutia. Bolo poznačené aj nostalgiou, pretože nás vrátilo o 40 rokov späť. Pomohlo tomu aj premietanie fotografií zo študentských čias, ktoré spolužiaci našli vo svojich starých albumoch či krabiciach a ktoré odskenovali a vopred poslali Kancelárií. Boli na nich zachytené bláznivé chvíle z brigád, exkurzií, lyžiarskych a plaveckých sústredení a nekontrolovaných internátnych pitiek. Spomienky na profesorov boli stále živé, síce nie vždy lichotivé, ale o to veselšie.

Neradi sme sa lúčili. Okrem silného zážitku si každý odniesol maličký suvenír ako spomienku na stretnutie a dievčatá aj krásnu červenú ružu od jedného zo spolužiakov. Mnohí mali slzy v očiach a nádej, že sa podobné stretnutie čoskoro zopakuje.

maly suvenir

Stolová vizitka - malý suvenír na pamiatku

Absolventi nášho ročníka nie sú zobrazení v galérií slávnych. Avšak každý z nás našiel dobré uplatnenie v živote. Vyštudovali sme jeden z najťažších a najatraktívnejších odborov, ktorý v tom čase na vysokej škole bol. Odbor Ekonomicko-matematické výpočty bol kombináciou ekonómie, matematiky, výpočtovej techniky a programovania. Po skončení štúdia sme mali široký priestor na uplatnenie sa v praxi. Stali sa z nás úspešní pedagógovia, finanční a daňoví experti, audítori, tvorcovia a školitelia ekonomických softvérov, analytici, programátori, projektoví manažéri, podnikatelia a majitelia vlastných firiem. Dnes sú už mnohí z nás na zaslúženom dôchodku a tešia sa z vnúčat a úspechov svojich detí.

Tak čo? Presvedčili sme Vás, že sa nám podaril malý zázrak? Zorganizovať stretnutie po 40-tich rokoch a skontaktovať 74 spolužiakov napriek tomu, že o väčšine z nich Kancelária nič nevedela? Že stretnutie dopadlo na jednotku a dnes máme všetci na seba kontakt? Dnešná zdigitalizovaná doba umožnila Kancelárií po stretnutí pripraviť a rozposlať všetkým spolužiakom darček v podobe „Sprievodcu stretnutím“, ktorý obsahuje písomné dokumenty zo stretávky, zoskenované fotky zo študentských čias, aktuálne fotky zo stretnutia a jedným zo spolužiakov odskenované obaly všetkých skrípt, z ktorých sme študovali.

Naším článkom sme chceli inšpirovať a povzbudiť tých, ktorí podobne ako my majú chuť stretnúť bývalých spolužiakov, ale stále sa neodhodlali urobiť prvý krok. Choďte do toho! Určite to bude stáť za to. Máte veľa spoločných zážitkov a spomienok. Občas si ich pripomenúť s tými, s ktorými ste ich prežili Vás vráti do študentských čias a budete sa opäť cítiť mladými. Tiež sme chceli ukázať dnešným študentom, aké je dôležité pestovať si dobré vzťahy, rešpektovať sa navzájom a nestrácať na seba kontakt.

Na záver pripájame malý bonus. Zoznam predmetov, ktoré sme študovali v rokoch 1974 – 1978. Porovnávajte a prípadne sa aj usmejte.

kancelaria stretko

Za všetkých spolužiakov Kancelária STRETKO

 

Vysoká škola ekonomická, Bratislava, Fakulta riadenia, odbor Ekonomicko-matematické výpočty, 1974 – 1978

Predmety odpísané z indexu

1974/75, ročník 1

1975/76, ročník 2

Dejiny KSČ a MRH

Politická ekonómia

Matematika

Základy výpočtovej techniky

Programovanie počítačov

Ekonomická psychológia a sociológia

Úvod do metodológie vied

Ruský jazyk

Anglický jazyk

Automatizácia výpočtov

Metódy sieťovej analýzy

Telesná výchova

Politická ekonómia

Kritika nemarxistických teórií

Ruský jazyk

Anglický jazyk

Teória štatistiky a pravdepodobnosti

Optimálne programovanie

Základy účtovníctva

Ekonomika podniku

Teória riadenia

Automatizácia výpočtov

Telesná výchova

Branná výchova

1976/77, ročník 3

1977/78, ročník 4

Marxistická filozofia

Anglický jazyk

Matematická štatistika

Ekonomická štatistika

Socialistická integrácia

Ekonomika odvetví

Národohospodárske plánovanie

Financie

Kontrola nákladov a kalkulácie

Matematické modelovanie ekonomických procesov

Štruktúrna analýza

Dynamické programovanie

Stochastické modely

Špeciálny seminár

Telesná výchova

Vojenská príprava

Vedecký komunizmus

Politická ekonómia

Teória ASR

Rozbor hospodárskej činnosti

Ekonomická kybernetika

Hospodárske právo

Ekonometria

Nelineárne programovanie

Analýza systémov rozhodovania

Dynamické programovanie

Stochastické modely

Simulačné metódy

Strategické modely a teória hier

Špeciálny seminár

Telesná výchova

Ročníková práca

Vojenská príprava

Index uzavretý 12.9.1978