V zastúpení rektora EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. prijala prorektorka pre manažovanie akademických projektov doc. Ing. Jana Péliová, PhD. Profesora Francoisa Vellasa, prezidenta AIUTA Medzinárodnej Asociácie Univerzít tretieho veku, riaditeľa Univerzity tretieho veku v Toulouse vo Francúzsku a profesora Medzinárodnej ekonómie na univerzite v Toulouse vo Francúzsku.

Obe strany diskutovali možnosti ďalšej spolupráce nielen v oblasti vzdelávania starších študentov. Možnosti spolupráce, spoločných projektov, výmenných pobytov seniorov a dobrovoľnícka činnosť sú zároveň výzvami pre rozvoj EU v Bratislave a jej Univerzity tretieho veku na medzinárodnej úrovni. Stretnutie môže byť začiatkom spolupráce nielen pri záujmovom vzdelávaní seniorov, ale aj v rámci vzdelávania riadnych študentov.

 

francoisvellas ia uta prijatie 04102018 2241

francoisvellas ia uta prijatie 04102018 2247

francoisvellas ia uta prijatie 04102018 2254

francoisvellas ia uta prijatie 04102018 2263

francoisvellas ia uta prijatie 04102018 2273