Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva udelil rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo na návrh dekanov jednotlivých fakúlt motivačné štipendium Ekonomickej univerzity v Bratislave za dosahovanie vynikajúcich výsledkov v oblasti štúdia a za vynikajúce výsledky v oblasti športu.

Rozhodnutia o udelení motivačného štipendia si prevzali študenti na rokovaní Kolégia rektora EU v Bratislave.

 

Fotogaléria