Akreditované špecializované modulárne vzdelávanie pre kontrolórov v samospráve pokračuje od 13.12.2018 programom pre hlavných kontrolórov „Výkon funkcie hlavného kontrolóra vo verejnej správe“. Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave organizuje vzdelávanie pre kontrolórov v samospráve v spolupráci s Úradom vlády SR, Ministerstvom financií SR, Právnickou fakultou Univerzity J. A. Komenského v Bratislave, Združením hlavných kontrolórov miest a obcí SR, Združením miest a obcí Slovenska a ďalšími stavovskými organizáciami.