Tohtoročná konferencia UNINFOS sa bude po rokoch konať v Bratislave v dňoch 12. 12. 2018 - 14. 12. 2018. Využite túto príležitosť na získanie najnovších trendov a informácií v oblasti IKT pre vysoké školy.

24. ročník konferencie UNINFOS už tradične organizuje združenie EUNIS-SK, tentoraz spolu s Univerzitou Komenského v Bratislave a v spolupráci s Vysokou školou múzických umení v Bratislave a Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave.

Viac informácií vrátane programu a registrácie nájdete na URL: http://uninfos2018.uniba.sk/.

uninfos2018