Študentská osobnosť Slovenska ak. r. 2017/2018 je národná súťaž mladých talentovaných ľudí. (študentov prvého, druhého alebo tretieho stupňa vysokoškolského štúdia). Jej cieľom je vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na vysokých školách v SR, ich talent ako aj cieľavedomosť a úspešnosť, predstaviť ich širokej verejnosti a dať im možnosť presadiť sa doma aj v zahraničí. Študentské osobnosti Slovenska ak. r. 2017/2018 sa vyhlásili na slávnostnom podujatí 12.decembra 2018 za účasti osobností verejného a spoločenského života. Jednotlivé nominácie posudzovali garanti podujatia, ktorými sú špičkoví odborníci na tú ktorú oblasť, uznávaní doma i v zahraničí, vrátane odborníkov menovaných Slovenskou rektorskou konferenciou a Slovenskou akadémiou vied.

Za oblasť ekonómie bol ocenený Ján Široký študent tretieho ročníka bakalárského štúdia na Podnikovohospodárskej fakulty EU v Bratislave so sídlom v Košiciach.

Srdečne blahoželáme.

img 20181212 131726

img 20181212 132519

img 20181212 132556

img 20181212 131623