Profesor EU v Bratislave prof. Ing. Michal Fendek, PhD. si vo štvrtok 13. decembra 2018 na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Žilinskej univerzity v Žiline prevzal z rúk rektora Žilinskej univerzity prof. Ing. Jozefa Jandačku, PhD. diplom a medailu udeleného titulu „doctor honoris causa“.

Udelením titulu „doctor honoris causa“ a odovzdaním jeho atribútov vyjadrila Žilinská univerzita v Žiline úctu k celkovej činnosti a práci prof. Ing. Michala Fendeka, PhD. a ocenila jeho vynikajúce celoživotné vedecké, odborné a pedagogické výsledky a dlhoročnú spoluprácu s pracoviskami Žilinskej univerzity v Žiline.

EU v Bratislave sa pripája k blahoželaniu a ďakuje za príkladnú reprezentáciu dobrého mena univerzity.

 

Zdroj: https://www.uniza.sk/index.php/zamestnanci/vseobecne-informacie/oznamy/2426-uniza-odovzdala-atributy-titulu-doctor-honoris-causa

Fotografie: Žilinská univerzita

14122018 kralikfoto20181213 b30a0758

14122018 kralikfoto20181213 b30a0840

14122018 kralikfoto20181213 b30a0871