Študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave mali už druhý rok možnosť zapojiť sa do projektu medzinárodnej virtuálnej spolupráce Solved Student Challenges, ktorý je organizovaný v spolupráci s fínskou Lappeenranta University of Technology (LUT) a spoločnosťou Solved. Na projekte sa tento rok zúčastnilo 10 študentov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave, ktorí spolu so skupinou študentov z LUT riešili zadania a výzvy pre konkrétneho klienta – mesto Poprad. Výzvy sa týkali prípravy návrhov a odporúčaní zameraných na oblasti vzdelávania, podpory zdravého životného štýlu, sociálnu inklúziu marginalizovaných skupín, ekológiu a trvalú udržateľnosť.

Dňa 14.12.2018 prebehli záverečné prezentácie všetkých 8 zmiešaných slovensko-fínskych tímov, ktoré boli organizované formou virtuálneho workshopu spolu s LUT, za prítomnosti zástupcov mesta Poprad, s projektovou podporou spoločnosti Solved a Ing. Kataríny Procházkovej, PhD., ktorá projekt koordinuje za FPM. Za LUT je koordinátorkou projektu prof. Kirsimarja Blomqvist.

Prorektor Mattoš vysoko ocenil projektovú spoluprácu s Lappeenranta University of Technology, ktorá patrí medzi vynikajúce univerzitné pracoviská. Times Higher Education (THE) World University Rankings zaradil LUT medzi TOP 300 univerzít sveta, v rankingu QS World University Rankings (QS) patrí LUT 356. pozícia. Prorektor poďakoval študentom a koordinátorom za aktívnu účasť a organizáciu tohto vzdelávacieho projektu a zdôraznil, participácia EU v Bratislave na projektoch podobného charakteru prináša nielen pridanú hodnotu pre študentov zapojených do projektu, ale prispieva tiež k pozitívnemu šíreniu značky EUBA v akademickom svete.

 

Fotogaléria

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.