1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo, spoločne s podpredsedom vlády a ministrom financií SR Petrom Kažimírom a ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR Martinou Lubyovou otvorili zrekonštruovaný blok B v študentskom domove Horský park Prokopa Veľkého 41 v Bratislave.

Študentský domov Horský park Prokopa Veľkého 41 bol dokončený a daný do užívania v októbri 1948. Má ideálnu polohu priamo pri mestskom parku bratislavského Starého Mesta Horský park a tvorí ho 7 blokov, v ktorých je počas akademického roka ubytovaných viac ako 380 študentov v 245 izbách.

„Vďaka finančnej podpore zo strany vlády SR, Ministerstva financií SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je možné realizovať rekonštrukcie jednotlivých študentských domovov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Študentom univerzity sa týmto spôsobom snažíme zabezpečovať vytvorenie priaznivých podmienok pre ich ubytovanie a štúdium počas ich prechodného pobytu v Bratislave, pretože študentské domovy univerzity sa stávajú až pre 97% študentov z mimo Bratislavského kraja ich prechodným domovom. Je preto dôležité, aby mali vytvorené primerané pohodlie“, povedal rektor univerzity Ferdinand Daňo.

Vláda SR uvoľnila v roku 2018 prvých 20 miliónov EUR z prisľúbených 50 miliónov EUR na rekonštrukcie študentských domovov na Slovensku. Ekonomická univerzita v Bratislave získala z prvého balíka 1 milión EUR. Z tejto sumy boli a sú postupne financované investičné akcie – rekonštrukčné práce v študentskom domove Horský park, zakúpenie interiérového vybavenie pre ŠD Ekonóm, Horský park a Starohájska 4 a 8 a taktiež komplexné poradenstvo a audit energetických služieb pre všetky študentské domovy univerzity.

„Počas rekonštrukcie bloku B v študentskom domove Horský park boli kompletne vymenené rozvody tepla a vody, elektroinštalácia, internetové rozvody, svietidlá, podlahy, dvere a okná v jednotlivých izbách a v spoločných priestoroch. Aktuálne je vyhlásené verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa rekonštrukčných prác aj na blok A tohto študentského domova,“ doplnila riaditeľka Centra univerzitných a podnikateľských služieb EU v Bratislave Helena Kuchyňková.

Do správy EU v Bratislave patrí 8 študentských domovov (sedem v Bratislave a jeden v Košiciach), a všetky študentské domovy majú za sebou dlhú históriu a nejaký vek, čo sa odzrkadľuje aj na stave ich interiéru a exteriéru.

EU v Bratislave investovala do rekonštrukcie a obnovy študentských domovov od roku 2005 4,8 milióna EUR aj vďaka účelovej dotácii z ministerstva. Vo veľkej miere boli financie investované do komplexných rekonštrukcií jednotlivých blokov študentských domov, rekonštrukcií trafostaníc, výmeny okien, do obnovy interiérového vybavenia, ako aj na vybudovanie multifunkčného ihriska v areáli internátu Horský park. V súčasnosti je univerzita pripravená realizovať ďalšie etapy rekonštrukcie a obnovy študentských domovov, na ktoré prebieha výberové konanie. Proces komplexného poradenstva pri príprave a obstarávaní rekonštrukcie budov formou garantovanej energetickej služby vytvorí podmienky pre využitie tejto služby v záujme zníženia energetickej náročnosti študentských domovov univerzity.

Na rekonštrukciu ďalších študentských domovov EU v Bratislave je však potrebné v najbližších rokoch získať a následne investovať ďalšie nemalé finančné prostriedky, presahujúce niekoľko miliónov EUR, vďaka čomu by študenti univerzity dostali do užívania moderné študentské domovy v Bratislave a v Košiciach.

 

Fotogaléria

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.