Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska dnes opätovne vymenoval prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. za rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie od 1. februára 2019 do 31. januára 2023.

V novom funkčnom období sa chce rektor univerzity zamerať na budovanie modernej univerzity so silnou medzinárodnou dimenziou, založenou na kvalitnom vzdelávaní a vede.

Okrem rektora EU v Bratislave vymenoval prezident SR ďalších 5 rektorov. Za rektora Univerzity Komenského v Bratislave Mareka Števčeka, za rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Miroslava Fikara, za rektorku Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Bohunku Koklesovovú, za rektorku Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach doterajšiu rektorku Janu Mojžišovú a za rektora Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove doterajšieho rektora Mareka Storošku.

0005foto pavol harum

rektor prezident

rektor prezident 2

0013foto pavol harum

0036foto pavol harum