1xbet

Ekonomická univerzita v Bratislave privítala v pondelok 4. februára 133 študentov z 26 štátov Európy, Ázie a Severnej Ameriky, ktorí budú v letnom semestri 2018/2019 na univerzite študovať v rámci mobilitného programu Európskej únie Erasmus+, bilaterálnej spolupráce a medzivládnej výmeny v oblasti vzdelávania.

Pre študentov zo zahraničia univerzita pripravila podujatie Welcome Week spojené s viacerými sprievodnými aktivitami. Na úvod zahraničných hostí privítal prorektor pre medzinárodné vzťahy Boris Mattoš, ktorý im tiež predstavil univerzitu. S prezentáciou Bratislavy vystúpila Daniela Chrančoková z Bratislava Tourist Board. Študenti ďalej pokračovali v pestrom programe pod gesciou Oddelenia medzinárodnej mobility (OMM) a organizácie Erasmus Student Network (ESN). Počas troch dní absolvujú prednášky, ktoré im priblížia vzdelávací a administratívny systém univerzity, získajú tiež dôležité informácie k vízovej agende. V rámci voľnočasových aktivít čaká zahraničných študentov tradičná ochutnávka slovenského jedla, prehliadka Bratislavy a výlet do galérie moderného umenia – Danubiana Meulensteen Art Museum.

Medzi najpočetnejšie zastúpenú skupinu spomedzi zahraničných študentov patria študenti z Francúzska, a to najmä vďaka 42 prestížnym partnerským univerzitám, s ktorými má EU v Bratislave uzatvorených celkove 55 Erasmus+ dohôd. Okrem študentov z Európy EU v Bratislave hostí v letnom semestri aj študentov z Číny, Japonska, Indie, Mexika, či USA.

 

Fotogaléria

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.