Rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo ocenil na zasadnutí Kolégia rektora v pondelok 8. júla 2019 študentov Cenou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave za Študentskú vedeckú a odbornú činnosť (ŠVOČ) za rok 2019.

V akademickom roku 2018/2019 sa zúčastnili študenti, resp. absolventi 1. a 2. stupňa štúdia z jednotlivých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave (EU v Bratislave) so svojimi prácami na celouniverzitnom kole Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ).

Poradie umiestnenia prác jednotlivých študentov v celouniverzitnom kole ŠVOČ za akademický rok 2018/2019

I. stupeň štúdia

Cenu rektora EU v Bratislave za ŠVOČ získal za 1. miesto:

 • Bc. Marko Krajči s prácou Les Templiers: les banquiers du Moyen Âge – Templári: bankári stredoveku“, absolvent 1. stupňa štúdia, Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave, vedúca práce: Mgr. Andrea Tureková, PhD.

Cenu rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave za Študentskú vedeckú a odbornú činnosť za 2. miesto – získali:

 • Bc. Tomáš Oleš a Bc. Tomáš Ševček s prácou Fungovanie transmisných mechanizmov v závislosti od stupňa naplnenia optimálnej menovej oblasti, absolventi 1. stupňa štúdia, Národohospodárska fakulta,
 • Bc. Kristína Gážiová, s prácou Moderné navigačné technológie a ich aplikácia v cestovnom ruchu, absolventka 1. stupňa štúdia, Obchodná fakulta

Diplom za účasť v celouniverzitnom kole Študentskej vedeckej a odbornej činnosti získala:

 • Bc. Viktória Gambaľová, absolventka 1. stupňa štúdia, Fakulta hospodárskej informatiky.

 

II. stupeň štúdia

Cenu rektora EU v Bratislave za ŠVOČ získal za 1. miesto:

 • Ing. Dávid Hojdan s prácou „Je káva nad zlato? Odhad cenovej elasticity“, absolvent 2. stupňa štúdia, Národohospodárska fakulta EU v Bratislave, vedúci práce: Ing. Richard Kališ, PhD.

Cenu rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave za Študentskú vedeckú a odbornú činnosť za 2. miesto – získala:

 • Ing. Katarína Homolová s prácou Aplikácia konceptov Planetárnych medzí a Prahov zlomu ekosystému Zeme v rámci environmentálnych politík, absolventka 2. stupňa štúdia, Fakulta medzinárodných vzťahov.

Cenu rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave za Študentskú vedeckú a odbornú činnosť za 3. miesto – získal:

 • Ing. Juraj Lipovský s prácou IS mikro a makro navigácie pre zrakovo postihnutých, absolvent 2. stupňa štúdia, Fakulta hospodárskej informatiky.

Diplom za účasť v celouniverzitnom kole Študentskej vedeckej a odbornej činnosti získali:

 • Bc. Alica Haburajová, Bc. Róbert Hula a Bc. Simona Kuricová študenti 2. ročníka 2. stupňa štúdia, Obchodná fakulta,
 • Bc. Diana Bednarčíková, študentka 2. ročníka 2. stupňa štúdia, Fakulta podnikového manažmentu,
 • Bc. Natália Srnková, absolventka 2. stupňa štúdia, Podnikovohospodárska fakulta,
 • Mgr. Erik Jurča, absolvent 2. stupňa štúdia, Fakulta aplikovaných jazykov.

 

Fotogaléria