Od 8. júla do 2. augusta 2019 na Ekonomickej univerzite v Bratislave prebieha už 15. ročník letných škôl Doing Business a Marketing pre študentov z Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (TEC Monterrey), jednej z najvýznamnejších univerzít v Latinskej Ameriky. V tomto roku sa ich zúčastnilo 82 frekventantov.

Mexickí študenti TEC Monterrey spolu s pracovníkmi oddelenia medzinárodnej spolupráce Centra medzinárodných vzťahov EUBA a za prítomnosti prorektorky pre vzdelávanie doc. Ing. Zuzany Juhászovej, PhD., s nadšením zasadili svoj pamätný strom. Okrasná hruška Pyrus calleryana Chanticleer od 29. júla 2019 skrášľuje univerzitný park. Študenti sa takto pripojili k novej tradícii sadenia pamätných stromov na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

 

Fotogaléria