S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým kolegom, študentom, priateľom a známym, že nás dňa 21. 8. 2019 vo veku nedožitých 65 rokov navždy opustil vzácny človek prof. Ing. Peter BALÁŽ, PhD.,ktorý počas 41 rokov na Obchodnej fakulte pôsobil vo funkcii vedúceho katedry medzinárodného obchodu, v rokoch 1990 - 1997 bol dekanom Obchodnej fakulty. Ako významný odborník v oblasti medzinárodného obchodu bol poradcom ministerstiev, bánk, členom dozorných rád a vedeckých rád univerzít doma a v zahraničí.

Pán profesor, navždy zostanete v našich srdciach. Posledná rozlúčka s drahým zosnulým sa bude konať 28. 8. 2019 o 14:00 v Krematóriu v Bratislave.