V Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave si vo štvrtok 3. októbra 2019 prevzalo 24 absolventov doktorandského štúdia fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave za prítomnosti rektora EU v Bratislave Ferdinanda Daňa, prorektorky pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave Pauly Puškárovej a dekanov fakúlt EU v Bratislave diplomy o udelení titulu philosophiae doctor.

Medzi promovanými boli 3 absolventi doktorandského štúdia z Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave, 5 absolventi z Obchodnej fakulty EU v Bratislave, 3 absolventi z Fakulty hospodárskej informatiky, 5 absolventi z Fakulty podnikového manažmentu, 5 absolventi z Fakulty medzinárodných vzťahov a 3 absolventi z Podnikovohospodárskej fakulty EU v Bratislave so sídlom v Košiciach.

Všetkým absolventom doktorandského štúdia srdečne blahoželáme a tešíme sa na kontinuálnu nadväzujúcu alumni spoluprácu.

 

Fotogaléria