Výbor sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu 26.9.2019 udelil Prémiu za najlepšiu prácu Študentskej vedeckej konferencie v akademickom roku 2018/2019 Ing. Dávidovi Hojdanovi, absolventovi NHF EU v Bratislave a víťazovi ŠVOČ na EU v Bratislave v akademickom roku 2018/2019.

Ocenenému srdečne gratulujeme!