1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Najvyšší predstavitelia piatich výskumných univerzít (Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská technická univerzita, Technická univerzita v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline a Technická univerzita vo Zvolene) založili spoločne so Zväzom automobilového priemyslu SR nové združenie UNIVNET s cieľom realizovať výskumno-vývojové aktivity v oblasti recyklácie a zhodnocovania odpadov.

 

Odpady na Slovensku: veľa skládkujeme, málo recyklujeme

Podľa najnovších údajov sa v roku 2018 na Slovensku ročne vyprodukoval odpad v objeme 2,252 milióna ton, medziročne tak produkcia odpadu stúpla o takmer 10%. Väčšina odpadu, takmer 50%, putovalo na skládky, hoci skládkovanie odpadu je v hierarchii narábania s odpadmi horšou alternatívou ako spaľovanie - v spaľovniach skončilo iba 7% (157 tisíc ton). Najšetrnejším spôsobom spracovania komunálneho odpadu je recyklácia, no Slovensko patrí v tejto kategórii do skupiny najslabších krajín v rámci EÚ s podielom recyklovaného odpadu na úrovni 36%. Lídrom v recyklácii je Rakúsko a Nemecko, ktoré dokážu recyklovať až 70% komunálneho odpadu.

Slovensko má v oblasti odpadového hospodárstva čo doháňať, pred krajinou stoja mnohé výzvy spojené s ekologickejším narábaním s odpadmi a lepšou efektivitou odpadového hospodárstva.

 

UNIVNET: spojenie univerzít, nový výskum aj brána do sveta

Slovenská technická univerzita preto prišla s iniciatívou spojiť viaceré výskumné univerzity (Ekonomická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline a Technická univerzita vo Zvolene) a spolu so Zväzom automobilového priemyslu SR založili združenie UNIVNET s cieľom realizovať výskumno-vývojové aktivity v oblasti recyklácie a zhodnocovania odpadov a to najmä v automobilovom priemysle, lebo ten je dominantnou súčasťou priemyslu na Slovensku.

„Združenie bude vyvíjať a koordinovať vlastné vedecko výskumné aktivity a zároveň bude mať ambíciu pôsobiť ako národný kontaktný bod a brána pri nadväzovaní a rozširovaní medzinárodnej výskumnej spolupráce v oblasti výskumu a vývoja nových technológií zhodnocovania odpadov, v kontexte recyklujúcej spoločnosti,“ povedal hlavný iniciátor vzniku združenia, dekan Strojníckej fakulty STU Ľubomír Šooš.

Rektor STU Miroslav Fikar ocenil spojenie silných partnerov v oblasti, ktorá v sebe koncentruje akútne výzvy dnešnej doby a pre ktoré existuje na STU potrebné know-how aj silný výskumný potenciál. „Verím, že združenie UNIVNET pomôže lepšej spolupráci medzi univerzitami na Slovensku a zároveň bude otvárať naším výskumníkom ďalšie dvere do sveta a výsledkom bude viac kontaktov a medzinárodnej spolupráce v európskom výskumnom priestore,“ uviedol.

Obsahom riešenia projektu zo strany EU v Bratislave budú najmä otázky dopadov automobilového priemyslu na recyklujúcu spoločnosť a súčasné a budúce ekonomické riziká súvisiace s orientáciou hospodárstva SR na automobilový priemysel“, zdôraznil rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo. 

univnet

univnet2

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.