1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

EU v Bratislave privítala v piatok 7. februára 2020 v priestoroch univerzity v Bratislave a v Košiciach záujemcov o štúdium, prevažne maturantov. Počas informačného dňa boli uchádzačom predstavené všetky možnosti štúdia na prvom stupni, ako aj novinky v štúdiu pre budúci akademický rok.

Jednotlivé fakulty si pre záujemcov pripravili vlastný program, ktorý zahŕňal prednášky a priame diskusie s predstaviteľmi fakúlt a zástupcami študentov, v ktorých sa mohli bližšie oboznámiť s ponúkanými študijnými programami a životom na fakultách.

Univerzita ponúka na siedmych fakultách 19 študijných programov na 1. stupni štúdia, z toho je študijný program Ekonómia a právo organizovaný v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a študijné programy Ekonomika a manažment podniku a Financie, bankovníctvo a investovanie sú vyučované aj v anglickom jazyku.

Okrem prezentácii fakúlt boli pre uchádzačov pripravené odborné prednášky na rôzne témy, ktoré vzbudili opäť veľký záujem vidieť a počuť, ako to prebieha na prednáškach na vysokej škole.

Počas informačného dňa boli odprezentované aj študijné programy v cudzích jazykoch, ktoré sú vyučované na univerzite v spolupráci s partnerskými univerzitami z celého sveta a taktiež program ERASMUS+, ktorý má každoročne medzi návštevníkmi informačného dňa obrovský ohlas.

„Na EU v Bratislave sme radi, že aj tento ročník Informačného dňa dopadol nadmieru dobre. Študenti sa aktívne pýtali a zisťovali, ktorá fakulta je pre nich tá najlepšia voľba. Samozrejme najčastejšie otázky smerovali na vyučovanie matematiky”, povedala prorektorka pre vzdelávanie na EU v Bratislave Zuzana Juhászová.

Uchádzači mali možnosť dozvedieť sa o možnostiach absolvovania prijímacieho konania prostredníctvom testov SCIO a o možnostiach študentských pôžičiek z Fondu na podporu vzdelávania.

Informačného dňa sa na EU v Bratislave a Košiciach sa tento rok zúčastnilo viac ako 2000 uchádzačov.

Tento rok sa prijímacie skúšky na I. stupeň štúdia uskutočnia 15. až 19. júna 2020 bez možnosti náhradného termínu. Prihlášky je potrebné poslať do 31. marca 2020, pričom je možné podať prihlášku aj na viacero fakúlt. Prihlášky sa podávajú výlučne elektronicky. Poplatok pri podaní prihlášky v elektronickej forme je 32 Eur, resp. 60 Eur.

Prax dokazuje, že absolventi EU v Bratislave sa dobre uplatňujú na trhu práce v SR, aj v zahraničí. Dokumentujú to aj rôzne prieskumy a štatistické zisťovania. O absolventov, resp. ich životopisy, sa podľa portálu Profesia.sk zamestnávatelia zaujímajú najviac zo všetkých verejných vysokých škôl v SR.

Absolventi univerzity pôsobia najmä v bankovej sfére, inštitúciách finančného trhu, medzinárodných finančných a poradenských inštitúciách, investičných spoločnostiach a fondoch, centrálnych orgánoch štátnej správy, obchode, marketingu, či v subjektoch cestovného ruchu, ďalej ako ekonómovia – informatici vo výrobných a obchodných firmách, či finančných inštitúciách, v oblasti finančného riadenia, či ekonomického znalectva.

Fotogaléria

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.