1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Oddelenie prevádzky a investícií EU v Bratislave oznamuje všetkým zamestnancom a študentom, že na základe viacerých opakujúcich sa pripomienok zamestnancov aj študentov univerzity k neúmernému a často neoprávnenému výskytu a pohybu motorových vozidiel vo vnútornom areáli EU v Bratislave a s cieľom obmedziť tento pohyb 

 

od 1. marca 2020 

sa mení a spúšťa

nový systém parkovania motorových vozidiel

na parkovacích plochách a v areáli EU v Bratislave na Dolnozemskej ceste 1.

 

Týmto dňom sa zároveň ruší platnosť všetkých doteraz vydaných povolení na vjazd a parkovanie v areáli EU v Bratislave.

 

Vjazd do areálu EU v Bratislave a na parkovacie plochy (zóny č. 1 – č. 4) bude sprístupnený samoobslužným spôsobom tak, že zamestnanci aj študenti použijú na vjazd do príslušnej zóny preukaz zamestnanca, resp. preukaz študenta (podľa charakteru oprávnenia). Každý zamestnanec a študent bude mať na svojom preukaze zamestnanca, resp. študenta načipovaný kód, ktorý mu umožní vjazd do tej zóny parkovania, na ktorú bude mať oprávnenie.

Osoby s oprávnením vjazdu do zóny č. 1 a 2 sú povinné umiestniť vydaný parkovací preukaz na viditeľnom mieste za predným sklom motorového vozidla. Tento preukaz nie je povolením na vjazd do vnútorného areálu EU v Bratislave a slúži na kontrolu oprávnenosti parkovania v areáli.

V zóne č. 3 a v zóne č. 4 je zakázané parkovať v stredovej časti zóny. Pri obsadenosti týchto zón je potrebné využiť parkovacie plochy v zóne č. 5 a 6.

V prípade, že zamestnanec alebo študent EU v Bratislave nebude mať v danom okamihu k dispozícii preukaz zamestnanca, resp. študenta, môže využiť parkovacie plochy v zóne č. 5 a 6.

V prípade, že bude počas kontroly zistené neoprávnené parkovanie v areáli univerzity, teda v zóne č. 1 a č. 2, bude dané vozidlo odtiahnuté.

EU v Bratislave dáva zamestnancom a študentom k dispozícii 6 zón pre parkovanie v areáli EU v Bratislave.

  

Zóna č. 1 – priestor pred budovou rektorátu

Vjazd do zóny č. 1 bude umožnený iba osobám so zvláštnym povolením.

Vjazd bude umožnený samoobslužným spôsobom pri hlavnej vstupnej rampe, ako aj pri vstupnej rampe do zóny 1 na osobitný preukaz s načipovaným prístupom; osobám používajúcim invalidný vozík bude vjazd povolený na požiadanie a po predložení relevantného preukazu.

 

Zóna č 2 – priestor vo vnútornom areáli univerzity

Vjazd do zóny č. 2 bude umožnený iba osobám so zvláštnym povolením.

Vjazd bude umožnený samoobslužným spôsobom pri hlavnej vstupnej rampe na preukaz zamestnanca s načipovaným prístupom (zamestnanci), resp. na zvláštnu parkovaciu kartu s načipovaným prístupom (nájomci); osobám používajúcim invalidný vozík bude vjazd povolený na požiadanie a po predložení relevantného preukazu.

 

Zóna č. 3 – parkovisko vyhradené pre zamestnancov (časť hlavného parkoviska pred areálom EU v Bratislave)

Vjazd do zóny č. 3 bude umožnený všetkým  zamestnancom EU v Bratislave.

Vjazd bude umožnený samoobslužným spôsobom pri vstupnej rampe na hlavné parkovisko na preukaz zamestnanca s načipovaným prístupom. Výjazd zo zóny č. 3 je automatický. V zóne č. 3 je jednosmerná premávka a je zakázané parkovať v stredovej časti parkoviska. V tejto zóne sú vyhradené miesta pre držiteľom preukazu „ťažko zdravotne postihnutý“.

 

Zóna č. 4 – parkovisko vyhradené pre študentov (časť hlavného parkoviska pred areálom EU v Bratislave)

Vjazd bude umožnený všetkým študentom EU v Bratislave.

Vjazd bude umožnený samoobslužným spôsobom pri vstupnej rampe na hlavné parkovisko na preukaz študenta s načipovaným prístupom. Je zakázané parkovať v stredovej časti parkoviska.

  

Zóna č. 5 – spevnená parkovacia plocha za ŠD Dolnozemská

Vjazd bude umožnený bez obmedzenia. Prístup na parkovaciu plochu je po ulici Májová.

 

Zóna č. 6 – parkovisko v zadnej časti areálu EU v Bratislave (za aulou)

Vjazd bude umožnený bez obmedzenia. Prístup na parkovisko je po ulici Májová.

parkovanie

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.