1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Ekonomická univerzita v Bratislave bola ku dňu 19. 3. 2020 prijatá do Business Leader Forum (ďalej len BLF) ako jeho prvý Pridružený člen. Stalo sa tak na štvrťročnom stretnutí BLF.

Úsilie EU v Bratislave, v každej oblasti svojej činnosti aplikovať zodpovedné správanie, dosiahlo svoj cieľ – aj oficiálne byť v komunite lídrov biznisu. Deje sa tak vo viacerých predmetoch vyučovaných v 5 jazykoch venujúcich sa priamo alebo integrálne zodpovednému podnikaniu; v etickom správaní k študentom, zamestnancom, komunite, životnému prostrediu, konkurencii a ďalším stakeholderom; angažovanosťou v rámci kreovania štruktúr a nástrojov pre etiku a integritu vo vede a výskume na národnej úrovni; početnými dobrovoľníckymi a filantropickými aktivitami (darcovstvo krvi, zbierky šatstva, dobrovoľnícka edukačná a konzultačná činnosť, finančné investície do komunity, participácia na akcii „Naše mesto“). Táto nadštandardná iniciatíva a angažovanosť EU v Bratislave v oblasti etického, resp. zodpovedného a udržateľného správania, bola zúročená v jej asociovaní do elitnej skupiny BLF.

 

EU v Bratislave bude praktizovať svoje členstvo v BLF ako asociovaný člen najmä v týchto oblastiach:

  • Prirodzené správanie organizácie - nielen učiť o etike, ale tiež byť etický v každodennej praxi organizácie.
  • Prehĺbiť spoluprácu s rovnako zmýšľajúcimi/správajúcimi sa organizáciami, najmä v kritických momentoch.
  • Verejná deklarácia a diseminácia etického správania, ktoré vytvárajú kreatívny morálny záväzok - vedomie dôsledkom každej aktivity správania.
  • Motivácia pre študentov – po absolvovaní štúdia a zamestnaní sa, resp. vo vlastnom podnikaní rozvíjať etické správanie, resp. etické podnikanie.
  • Externá angažovanosť – v záujme prehlbovania etického správania navonok, aj v rámci spolupráce s členmi BLF a iných národných a medzinárodných organizácií.

 

Viac informácii: https://www.blf.sk/aktuality-partnerov/k-firmam-zdruzenym-v-blf-sa-pridali-coca-cola-hbc-cesko-a-slovensko-a-profesia/

Profil EU v Bratislave v BLF: https://www.blf.sk/clenske-firmy/ekonomicka-univerzita-v-bratislave/

 

blf

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.