1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Ekonomická univerzita v Bratislave v predstihu uskutočňuje rekonštrukciu vnútroareálovej asfaltovej komunikácie od križovatky Dolnozemská cesta – Májová ul. až po koniec budovy V – 1 a to podľa priloženej výkresovej dokumentácie a harmonogramu prác v dňoch. Rekonštrukcia prebieha v termíne od 14. 4. 2020 do 4. 5. 2020.

Práce sa budú realizovať po etapách. Parkovanie vo vnútornom areáli EU v Bratislave nebude v tomto termíne možné. Na parkovanie je možné využiť hlavné parkovisko, resp. zadné parkoviská EU v Bratislave (s prístupom po Májovej ulici).

Ďakujeme všetkým za pochopenie.

 

rekonstrukcia ciest

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.