1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

EU v Bratislave sa v konkurencii 9 slovenských univerzít nestratila. V celkovom hodnotení slovenských univerzít sa umiestnila na 4. mieste (v československom hodnotení 25 univerzít sme sa umiestnili celkovo na 7. mieste). V sobotu 4.6.2020 boli publikované výsledky ďalšieho kola hodnotenia Multirank. Ide o multidimenzionálny a používateľsky orientovaný prístup k medzinárodnému hodnoteniu vysokoškolských vzdelávacích inštitúcií. Porovnáva výkony škôl v piatich rozmeroch ich činností: (1) výučba a štúdium, (2) výskum, (3) transfer poznatkov, (4) medzinárodná orientácia a (5) regionálna angažovanosť.

Najsilnejšou hodnotenou oblasťou je medzinárodná orientácia (získali sme najlepšie hodnotenie na Slovensku). Tento výsledok potvrdzuje správne smerovanie k naplneniu Vízie : byť vnímaná a uznávaná ako kvalitná, moderná výskumná univerzita s internacionálnym smerovaním, ktorá reflektuje spoločenskú zodpovednosť a pripravuje absolventov schopných reagovať na výzvy globalizácie. V hodnotení študentskej mobility sme sa v rámci univerzít V4 umiestnili na 3. mieste za Vysokou školou chemicko-technologickou v Prahe a Stredoeurópskou univerzitou.

Ďakujeme všetkým študentom a zamestnancom za to, že robia EU v Bratislave vynikajúcou univerzitou!

Viac informácií: https://www.umultirank.org/

 

multirank2020

multirank 2020 sunbursts

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.