1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Na zasadnutí Kolégia rektora EU v Bratislave dňa 7. júla 2020 odovzdal rektor univerzity Ferdinand Daňo dekréty o udelení vedecko-pedagogického titulu docent Ing. Mgr. Zuzane JONIAKOVEJ, PhD. (FPM), Ing. Klaudii GUBOVEJ, PhD. (FPM), Ing. Vladimírovi BOLEKOVI, PhD. (FPM) v odbore habilitačného konania ekonomika a manažment podniku, Ing. Paule PUŠKÁROVEJ, DiS. art., PhD. (OF) v odbore habilitačného konania medzinárodné podnikanie, Mgr. Tatiane ŠOLTÉSOVEJ, PhD. (FHI) v odbore habilitačného konania kvantitatívne metódy v ekonómii, Dr. Ing. Malgorzate Agnieszke JAROSSOVEJ (OF) v odbore habilitačného konania obchod a marketing.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová dňa 14. júla 2020 vymenovala novú profesorku pôsobiacu na Obchodnej fakulte EU v Bratislave, doc. Ing. Zuzanu KITTOVÚ, PhD., M.B.L.-HSG, v odbore inauguračného konania medzinárodné podnikanie.

Novovymenovanej profesorke a novovymenovaným docentom srdečne blahoželáme a prajeme veľa pracovných úspechov.

 

Fotogaléria

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.