1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Na zasadnutí Kolégia rektora EU v Bratislave dňa 17. septembra 2020 vymenoval rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo nových docentov a udelil ceny za pedagogickú činnosť za rok 2020, cenu za najlepšie publikačné výstupy v roku 2019, ako aj víťazom Študentskej vedeckej a odbornej činnosti za rok 2020.

Za nových docentov EU v Bratislave boli vymenovaní:

Ing. Monika Naďová Krošláková, PhD. (Obchodná fakulta) v odbore habilitačného konania obchod a marketing,

Ing. Stanislav Zábojník, PhD. (Obchodná fakulta) v odbore habilitačného konania medzinárodné podnikanie,

Ing. Juraj Válek, PhD. (Národohospodárska fakulta) v odbore habilitačného konania financie, bankovníctvo a investovanie,

Ing. Jana Simonidesová, PhD. (Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach) v odbore habilitačného konania ekonomika a manažment podniku,

Ing. Barbora Gontkovičová, PhD. (Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach) v odbore habilitačného konania ekonomika a manažment podniku,

PhDr. Ing. Róbert Verner, PhD., M.B.A. ( Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach) v odbore habilitačného konania ekonomika a manažment podniku.

 

Na základe výsledkov hodnotiacej komisie udelil rektor EU v Bratislave Cenu rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave za pedagogickú činnosť za rok 2020.

Cenu za pedagogickú činnosť za rok 2020 získala:

Ing. Dana Vokounová, PhD. z Katedry marketingu Obchodnej fakulty EU v Bratislave.

 

Na základe výsledkov hodnotenia komisie udelil rektor EU v Bratislave Cenu EU v Bratislave za publikačnú činnosť za rok 2019.

V kategórii vysokoškolská učebnica bolo ocenené dielo:

Kapitálová štruktúra podnikateľských subjektov (vydavateľstvo Sprint2) autorov Rudolf Sivák, Jana Mikócziová, Kristína Jančovičová Bognárová, František Hocman, Alena Bašová.

 

V kategórii monografia v anglickom jazyku bola ocenená publikácia: 

China’s Expansion in International Business: The Geopolitical Impact on the World Economy (vydavateľstvo Palgrave Macmillan/Springer Natur) autorov Peter Baláž, Stanislav Zábojník, Lukáš Harvánek.

 

V kategórii články v domácich a zahraničných časopisoch boli ocenené publikácie: 

Public Support for Firms in Lagging Regions - Evaluation of Innovation Subsidy in Slovakia (In: Science and Public Policy, Oxford: Clarendon Press/Oxford) autorov Mária Širaňová, Miroslav Šipikal, Valéria Némethová.

Measuring Income Inequalities Beyond the Gini Coefficient (In: Central European Journal of Operations Research) autorov Mikuláš Luptáčik, Eduard Nežinský.

How Can Project Orientation Contribute to Pro-Environmental Behavior in Private Organizations in Slovakia (In: Journal of Cleaner Production. Amsterdam) autorov Štefan Marsina, Hamranová Anna, Hríviková Tatiana, Bolek Vladimír, Zagoršek Branislav.

 

Víťazmi celouniverzitného kola ŠVOČ v ak. roku 2019/2020 sa stali:

na 1. stupni štúdia

  1. miesto: Oliver Kutiš (Národohospodárska fakulta),
  2. miesto Tatiana Kleinová (Fakulta podnikového manažmentu),
  3. miesto Jozef Šulek (Fakulta hospodárskej informatiky).

 

na 2. stupni štúdia

  1. miesto: Lucia Plichtová (Fakulta hospodárskej informatiky),
  2. miesto: Tomáš Oleš a Tomáš Ševček (Národohospodárska fakulta),
  3. miesto: Federika Fini (Fakulta aplikovaných jazykov).

 

Novým docentom a všetkým oceneným úprimne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.

 

kolegiumr diplomy 17092020 7295

kolegiumr diplomy 17092020 7337

kolegiumr diplomy 17092020 7352

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.