1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

94. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie sa konalo na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici dňa 6. októbra 2020. Zasadnutia sa zúčastnilo 26 rektoriek a rektorov slovenských univerzít, vrátane všetkých rektorov verejných a štátnych vysokých škôl.

Hlavnou témou rokovania bola reforma vysokoškolského prostredia a financovanie verejných vysokých škôl v nasledujúcich rokoch. Zasadnutia sa zúčastnili minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling, štátny tajomník MŠVVŠ SR Ľudovít Paulis, ako aj ďalší predstavitelia partnerských organizácií z akademického prostredia.

SRK sa oboznámila s Národným integrovaným reformným plánom a považuje ho v časti vysokých škôl za solídny základ verejnej diskusie. Rektori a rektorky sa stotožňujú s potrebou inovovať a spružniť systém riadenia vysokých škôl formou posilnenia manažérskych prvkov a rozumného vyváženia kompetencií orgánov akademickej samosprávy.

Jednomyseľne schválili vyhlásenie, ktorým vyjadrili nesúhlas s oklieštením akademickej samosprávy tak, ako je navrhnuté v Národnom integrovanom reformnom pláne zverejnenom ministrom financií 5. októbra 2020.

SRK sa v žiadnom prípade nestotožňuje s navrhovaným oklieštením akademickej samosprávy. V navrhovanej verzii ho vníma ako faktický koniec autonómnosti vysokého školstva v SR. SRK nesúhlasí s navrhovaným modelom, v ktorom sa voľba akademických funkcionárov presúva z rúk akademických senátov na novokreované správne rady.

„Akademické slobody stelesnené v systéme akademickej samosprávy SRK považuje za zásadný výdobytok „Novembra 1989“ a za nadviazanie na akademické privilégiá stredovekých univerzít, k odkazu ktorých sa slovenské univerzity a vysoké školy hrdo hlásia," uvádza sa vo vyhlásení SRK.

Na zasadnutí v Banskej Bystrici členovia SRK zvolili Ferdinanda Daňa, rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave, za viceprezidenta SRK.

umb 2 652 1200 600 80 wm right top 70 slovenskrektorskkonferencia 255 255 255 10

umb 4 646 1200 600 80 wm right top 70 slovenskrektorskkonferencia 255 255 255 10

umb 5 647 1200 600 80 wm right top 70 slovenskrektorskkonferencia 255 255 255 10

umb 6 648 1200 600 80 wm right top 70 slovenskrektorskkonferencia 255 255 255 10

umb 7 649 1200 600 80 wm right top 70 slovenskrektorskkonferencia 255 255 255 10

umb 8 650 1200 600 80 wm right top 70 slovenskrektorskkonferencia 255 255 255 10

umb 9 651 1200 600 80 wm right top 70 slovenskrektorskkonferencia 255 255 255 10

 

Fotografie: Slovenská rektorská konferencia

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.