1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Národohospodárska fakulta EU v Bratislave otvára nové výskumné pracovisko, ktoré je v slovenských podmienkach výnimočné. Experimentálne laboratórium umožňuje aj v oblasti ekonómie ako spoločenskej vedy, v kontrolovaných podmienkach testovať teórie, politiky, ale aj objavovať nové zákonitosti správania sa ekonomických subjektov. Výskumné pracovisko s dvadsiatimi kójami vybavených počítačmi dostalo ambiciózny názov BEE4Rlab (Bratislava Behavioral & Experimental Economics Research Laboratory).

Dekanka Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave Erika Pastoráková, vo svojom príhovore počas slávnostného otvorenia laboratória zdôraznila, že „behaviorálny a experimentálny ekonomický výskum nemá zatiaľ na Slovensku dlhú históriu a som veľmi rada, že pracovníci fakulty združení okolo BEE4Rlabu robia výskum na európskej a svetovej úrovni s medziodborovým presahom. Laboratórium sme začali budovať už koncom roku 2019, jeho dokončenie však ovplyvnila aktuálna pandemická situácia. Vďaka veľkému úsiliu a entuziazmu výskumníkov zanietených pre oblasť experimentálnej a behaviorálnej ekonómie, sa nakoniec projekt podarilo úspešne dokončiť.“

Prorektorka pre manažovanie akademických projektov na EU v Bratislave Jana Péliová zdôraznila, že „aj v našich obmedzených finančných podmienkach sa dá s podporou vedenia fakulty vybudovať pracovisko, ktoré spĺňa všetky medzinárodné štandardy a požiadavky na infraštruktúru pre kvalitný základný aj aplikovaný výskum. Momentálne sme v štádiu náboru účastníkov z radov študentov vysokých škôl, ale aj širokej verejnosti, ktorí budú následne na ekonomické experimenty pozývaní. V rámci medzinárodnej, ako aj medziinštitucionálnej spolupráce budú môcť v blízkej budúcnosti využívať laboratórium na výskum vedci nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.“

Laboratórium nie sú len počítače a siete, sú to predovšetkým ľudia. Matej Lorko, ktorý získal doktorát na Macquarie University v Sydney a aktuálne pôsobí na NHF EUBA dodáva: „Ak sú v slovenskej inštitúcii vytvorené vhodné podmienky pre výskum a nájdu sa prostriedky na financovanie, vytvára to dostatočný impulz na návrat na Slovensko.“

Okrem ekonomických experimentov sa v laboratóriu bude pestovať vedecká kultúra aj prostredníctvom organizovania výskumných seminárov, na ktorých budú diskutované výsledky výskumu. Otvorenie laboratória sa preto stalo aj príležitosťou pre prvý vedecký seminár - v pondelok 12.10.2020 predstavil Tomáš Jagelka, z University of Bonn, Institute for Applied Microeconomics svoju novú prácu pod názvom Separating True Preferences from Noise and Endogenous Effort.

Laboratóriu a jeho pracovníkom prajeme veľa úspešných experimentov a veľa zaujímavých výskumných úloh. Tešíme sa tiež na všetky výskumné semináre s mienkotvornými kolegami z oblasti experimentálnej ekonómie zo Slovenska, ale aj zo zahraničia a na všetky tvorivé stretnutia, ktoré prispejú k novým vedeckým poznatkom!

Viac informácií o laboratóriu ako aj možnosť prihlásiť sa na experiment je na: https://bee4rlab.euba.sk/.

bee4rlab

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.