1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Rektor EU v Bratislave, Ferdinand Daňo, udelil pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sedemnástim študentom EU v Bratislave motivačné štipendium za dosiahnutie vynikajúcich výsledkov v oblasti štúdia, za úspešnú prácu v oblasti študentskej a vedeckej činnosti a za úspešnú reprezentáciu univerzity v športovej oblasti v roku 2020.

Študenti EU v Bratislave tvoria neoddeliteľnú súčasť univerzitného života, o ich aktívnej účasti na živote univerzity svedčí to, že sa pravidelne zúčastňujú vedeckých podujatí venovaných prezentácii výsledkov ich študentskej vedeckej činnosti na národnej, či medzinárodnej úrovni, ale zapájajú sa tiež do projektov a súťaží vyhlasovaných vybranými spoločnosťami hospodárskej praxe, bankami, či inštitúciami decíznej sféry, v ktorých dosahujú mimoriadne úspechy. Ich zodpovedný prístup k plneniu študijných povinností a príkladná reprezentácia pomáha budovať pozitívny imidž univerzity u verejnosti.

Za dosiahnutie vynikajúcich výsledkov v oblasti štúdia a za úspešnú prácu v oblasti študentskej a odbornej činnosti boli odmenení:

 • Bc. Tomáš OLEŠ – Národohospodárska fakulta
 • Bc. Tomáš ŠEVČEK – Národohospodárska fakulta
 • Ivana RÁŠOVÁ – Obchodná fakulta
 • Bc. Natália HRNČIAROVÁ – Obchodná fakulta
 • Miriam FARKASOVÁ – Fakulta hospodárskej informatiky
 • Klaudia KÁDÁROVÁ – Fakulta hospodárskej informatiky
 • Bc. Janka FABIÁNOVÁ – Fakulta podnikového manažmentu
 • Silvia KOŽÍŠKOVÁ – Fakulta podnikového manažmentu
 • Barbora PÁNIKOVÁ – Fakulta medzinárodných vzťahov
 • Bc. Adela PIVARČIOVÁ – Fakulta aplikovaných jazykov
 • Bc. Diana ŠIMKOVÁ – Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
 • Stanislava TOPORCEROVÁ – Podnikovohospodárska fakulta sídlom v Košiciach

Za úspešnú reprezentáciu univerzity v oblasti športu boli odmenení:

 • Adam BRODZIANSKY – Fakulta podnikového manažmentu
 • Ľudmila BAČIKOVÁ – Fakulta medzinárodných vzťahov
 • Claudia KRONKOVÁ – Národohospodárska fakulta
 • Samuel OROS – Fakulta hospodárskej informatiky
 • Nikoleta MERAŠICKÁ – Obchodná fakulta

 

17. november je Dňom boja za slobodu a demokraciu, no netreba zabudnúť, že je predovšetkým Medzinárodným dňom študentstva. Tento deň je oslavou študentov, ktorí sú považovaní za budúcnosť rozvoja spoločnosti. 17. november súvisí s jesennými udalosťami v roku 1939, kedy sa v Prahe konala demonštrácia proti nacistickej okupácii. Pri zrážke medzi demonštrantmi a ozbrojenými zložkami zahynuli aj mladí ľudia. Jedným z nich bol študent medicíny Karlovej univerzity, Jan Opletal, ktorého pohreb sa spontánne premenil na masovú manifestáciu proti nacizmu. Odpoveďou bol útok v noci na 17. novembra 1939 na vysokoškolské internáty v Prahe, Brne a Příbrami, odkiaľ nacisti odvliekli viac ako 1 200 študentov do koncentračného tábora neďaleko Berlína a zatvorili české vysoké školy na tri roky. Na pamiatku týchto udalostí bol o dva roky neskôr vo Veľkej Británii 17. november vyhlásený za Medzinárodný deň študentstva.

Aj v novembri 1989 zohrali najmä v Bratislave a v Prahe významnú úlohu práve študenti vysokých škôl. Stali sa katalyzátormi všetkých neskôr nasledujúcich zmien. Udalosti zo 17. novembra 1989 dali impulz k spoločenským a politickým zmenám, ktoré nasledovali. Odvaha a postoje študentov stali výrazom úsilia v boji o slobodu a demokraciu. Ich výsledkom boli výdobytky, ktoré sú súčasťou nášho dnešného, nielen akademického, života.

Preto je potrebné si ich neustále pripomínať a nezabúdať na tých, ktorí sa neváhali postaviť na obranu slobody a demokracie.

Všetkým odmeneným študentom vyjadrujeme poďakovanie za ich prácu a reprezentáciu univerzity a prajeme veľa ďalších úspechov.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.