1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand DAŇO prijal dňa 30. novembra 2020 na vlastnú žiadosť mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Francúzskej republiky na Slovensku, J.E. pána Christophera LÉONZIHO. Veľvyslanca sprevádzali Jean-Marc Cassam CHENAI, riaditeľ Francúzskeho inštitútu a Yan PAUTRAT, atašé pre vedeckú a univerzitnú spoluprácu Veľvyslanectva Francúzskej republiky.

Predmetom stretnutia bola akademická spolupráca s francúzskymi univerzitami. O realizovaných projektoch a aktuálnej spolupráci hostí informovali Boris MATTOŠ, prorektor pre medzinárodné vzťahy a Rudolf KUCHARČÍK, dekan Fakulty medzinárodných vzťahov.

EU v Bratislave a jej fakulty aktuálne spolupracujú so 40 univerzitnými inštitúciami vo Francúzsku. Významná je spolupráca s EM Strasbourg Business School, s ktorou FPM uzatvorila dvojitý diplom v študijnom programe Všeobecný manažment na II. stupni štúdia. Podobne s Rennes School of Business sa od roku 2011 realizuje zimná škola zameraná na medzinárodný strategický manažment. EU v Bratislave a jej pracoviská sú členmi viacerých globálnych frankofónnych inštitúcií ako napr. AUF (Agence universitaire de la Francophonie) a tiež asociácií vysokoškolských frankofónnych učiteľov na Slovensku FrancAvis a SAUF. Intenzívna je tiež študentská výmenná mobilita v rámci programu Erasmus+, v rámci ktorej na EU v Bratislave za posledných 5 rokov študovalo 249 francúzskych študentov.

Veľvyslanec Léonzi a jeho sprievod ocenili intenzívnu akademickú spoluprácu a vyjadrili pripravenosť na podporu posilnenia spolupráce s univerzitami vo Francúzsku.

 

Fotogaléria

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.