1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Central Europe Connect (CEC) je spoločný vzdelávací projekt troch ekonomických univerzít, a to WU (Ekonomická univerzita vo Viedni), SGH (Ekonomická univerzita vo Varšave) a EU v Bratislave. V rámci tohto unikátneho certifikovaného programu absolvuje 20 vybraných študentov z každej univerzity prednášky a diskusie na témy ekonomického rozvoja krajín stredoeurópskeho regiónu. Účastníci programu sa taktiež dozvedia o výzvach, s ktorými sa stretávajú nadnárodné firmy pri podnikaní v stredoeurópskom regióne.

Štvrtá edícia programu CEC bola oficiálne zahájená blokovou výučbou 12. októbra 2020 a to kurzom Marketing resources and consumer behaviour in Central Europe“, ktorý po odbornej stránke zabezpečila SGH. Následne bol 9. novembra 2020 príhovorom Borisa Mattoša, prorektora pre medzinárodné vzťahy EUBA oficiálne zahájený kurz „Structural Dynamics in Central European Economies“ pod odbornou gesciou EUBA. Počas týždňa blokovej výučby študenti absolvovali sériu prednášok a diskusií a tiež exkurziu v Kia Motors Slovakia. Vzhľadom k súčasnej epidemiologickej situácii sa tentoraz uskutočnila virtuálne. Študenti sa dozvedeli zaujímavé fakty o spoločnosti a absolvovali podnetnú diskusiu. Zahraničným študentom sme sa aspoň sčasti snažili vynahradiť absenciu návštevy Bratislavy a vďaka spolupráci s Bratislava Tourist Board tak mohli absolvovať “Virtual tour of Bratislava”.

Program ďalej pokračoval 30. novembra 2020 tretím blokom výučby - predmetom „Strategies and Management for Central Europe“, ktorý po organizačnej a odbornej stránke zabezpečila Ekonomická univerzita vo Viedni. Program Central Europe Connect bol oficiálne ukončený online záverečnou ceremóniou 5. decembra 2020.

Projektu CEC sa tento semester zúčastnilo 52 študentov. V závere by sme sa chceli poďakovať našim zahraničným partnerom, kolegom a študentom za ich účasť a podporu v jesennej edícii programu Central Europe Connect.

 

Projekt Central Europe Connect vo svojej 4. edícii virtuálne spojil študentov ekonomických univerzít troch štátov

Projekt Central Europe Connect vo svojej 4. edícii virtuálne spojil študentov ekonomických univerzít troch štátov

Projekt Central Europe Connect vo svojej 4. edícii virtuálne spojil študentov ekonomických univerzít troch štátov

Projekt Central Europe Connect vo svojej 4. edícii virtuálne spojil študentov ekonomických univerzít troch štátov

Projekt Central Europe Connect vo svojej 4. edícii virtuálne spojil študentov ekonomických univerzít troch štátov

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.