1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave vydáva

 

dodatok č. 2 k opatreniu rektora č. 12/2020,

 

ktorým sa mení ustanovenie č. 7 opatrenia rektora č. 12/2020 vydané dňa 27. októbra 2020 v znení dodatku č. 1 k opatreniu rektora č. 12/2020 zo dňa 30. 10. 2020.

 

Tento dodatok nadobúda účinnosť od 21. 12. 2020.

Všetky ďalej uvedené opatrenia a termíny môžu byť zmenené a upravené v závislosti od rozhodnutí verejných autorít (napr. Úradu verejného zdravotníctva).

 

7. Výkon práce zamestnancov počas vianočných a novoročných sviatkov

7.1 Výkon práce zamestnancov od 21. 12. 2020 do 31. 12. 2020

Od 21. 12. 2020 do 23. 12. 2020 sa  upravuje pracovný režim pre zamestnancov EU v Bratislave, ktorí v uvedených termínoch nečerpajú riadnu dovolenku (vrátane PHF EUBA, študentských domovov a ostatných zariadení EU v Bratislave) takto:

Vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci:

  • výkon práce z domácnosti (home office).

Ostatní zamestnanci:

  • pracovné voľno s náhradou mzdy podľa § 141 ods. 3 písm. b) Zákonníka práce.

To sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná pre zabezpečenie plnenia funkcií jednotlivých pracovísk podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.

Od 28. 12. 2020 do 31. 12. 2020 – čerpanie riadnej dovolenky nariadenej zamestnávateľom, resp. pracovného voľna bez náhrady mzdy.

To sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná pre zabezpečenie plnenia funkcií jednotlivých pracovísk podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.

 

7.2 Výkon práce zamestnancov od 4. 1. 2021 do 8. 1. 2021

Od 4. 1. 2021 do 8. 1. 2021 sa upravuje pracovný režim zamestnancov EU v Bratislave (vrátane PHF EUBA, študentských domovov a ostatných zariadení EU v Bratislave) takto:

Vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci:

  • výkon práce z domácnosti (home office).

Ostatní zamestnanci:

  • pracovné voľno s náhradou mzdy podľa § 141 ods. 3 písm. b) Zákonníka práce.

To sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná pre zabezpečenie plnenia funkcií jednotlivých pracovísk podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.

 

Od 11. 1. 2021 pracujú všetci zamestnanci na svojich pracoviskách v štandardnom režime na ustanovený týždenný pracovný čas pri dodržiavaní protiepidemických opatrení.

Ak zamestnanec požiada zamestnávateľa o možnosť vykonávať aj naďalej svoju prácu z domácnosti v zmysle § 250b ods. 2 Zákonníka práce, a ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú výkon práce z domácnosti, zamestnávateľ jeho žiadosti vyhovie.

O žiadosti zamestnanca o prácu z domácnosti, zaradeného na fakulte, rozhoduje dekan fakulty. O žiadosti zamestnanca o prácu z domácnosti, nezaradeného na fakulte, rozhoduje príslušný vedúci zamestnanec.

 

V Bratislave 17. 12. 2020

 

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
rektor

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.