1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo odovzdal za prítomnosti dekanky Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave Eriky Pastorákovej a dekana Obchodnej fakulty EU v Bratislave Petra Drábika v pondelok 14.12.2020 diplomy o udelení čestného titulu „profesor emeritus“. Novou profesorkou emeritus sa stala prof. Ing. Viera Čihovská, PhD., bývalá zamestnankyňa Katedry marketingu Obchodnej fakulty EU v Bratislave a novým profesorom emeritus sa stal prof. Ing. Ján Lisý, PhD., bývalý zamestnanec Katedry ekonomickej teórie Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave. Rektor EU v Bratislave ocenil a poďakoval sa im za ich doterajšiu prácu pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave, ktorou výrazne prispeli k rozvoju ich fakúlt a celej univerzity.

Fotogaléria

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.