1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Rektor UMB v Banskej Bystrici, doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. odovzdal dňa 15. 12. 2020 na pôde EU v Bratislave dekrét o udelení vedecko-pedagogického titulu “docent” dekanovi FMV EU v Bratislave, Rudolfovi Kucharčíkovi, ktorý sa habilitoval na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici v odbore habilitačného konania medzinárodné vzťahy.

Dekanovi FMV EU v Bratislave k tomuto úspechu gratulujeme.

 

fmv dockucharcik 15122020 0181

fmv dockucharcik 15122020 0187

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.