1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Vážené kolegyne, kolegovia, študentky a študenti, dňa 1. januára 2021 nás zasiahlo oznámenie o úmrtí pani prof. Ing. Emílie Kováčovej, CSc., manželky prvého prezidenta SR.

Prof. Ing. Emília Kováčová, CSc. bola dlhoročnou učiteľkou Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave, v rokoch 1966-67 bola poverená vedením Katedry práce na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave (dnes Katedry sociálneho rozvoja a práce NHF EU v Bratislave). Vo svojej pedagogickej, výskumnej a publikačnej činnosti sa venovala otázkam trhu práce, zamestnanosti a pracovnej sily v kontexte sociálno-ekonomického rozvoja.

Vedenie univerzity vyjadruje úprimnú ľútosť nad stratou prof. Ing. Emílie Kováčovej, CSc. a pozostalej rodine vyjadruje hlbokú sústrasť.

Česť jej pamiatke!

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.