1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

8. februára 2021 sa uskutočnil prvý uvítací deň Welcome Weeku pre zahraničných študentov, ktorý prebiehal online prostredníctvom MS Teams. V letnom semestri akademického roka 2020/2021 absolvuje výmenný semester na Ekonomickej univerzite v Bratislave 69 študentov z 10 štátov Európy a Severnej Ameriky. Najpočetnejšie zastúpenie majú Erasmus+ študenti z Francúzska, Španielska a Nemecka. V rámci bilaterálnej spolupráce absolvujú digitálny semester študenti z Mexika, Ruskej federácie a Švajčiarska.

Na úvod prvého dňa privítal zahraničných študentov Boris MATTOŠ, prorektor pre medzinárodné vzťahy. „Som presvedčený, že pre každého je zahraničná mobilita osobným obohatením, ale je taktiež prínosom aj pre samotnú inštitúciu. Veľmi si preto vážime, že ste si pre svoje štúdium vybrali práve Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Zahraničné výmenné mobility významnou mierou posilňujú našu medzinárodnú dimenziu a prispievajú tiež k napĺňaniu našej misie a vízie.“ Na záver študentom zaprial najmä veľa zdravia a úspechov v štúdiu.

Zahraniční študenti boli následne oboznámení so štúdiom. Boli im poskytnuté praktické informácie o študijných, administratívnych či organizačných povinnostiach, ktoré prezentovala koordinátorka pre prichádzajúcich študentov Laura DANIELOVÁ z oddelenia medzinárodnej mobility Centra medzinárodných vzťahov.

Program Welcome Weeku pokračoval tzv. „Ice-breaking games“, kde boli zahraniční študenti rozdelení do tímov, aby sa medzi sebou lepšie spoznali. Zástupcovia Erasmus Student Network (ESN EU Bratislava) informovali študentov o plánovaných podujatiach v tomto semestri. Prvým podujatím bude webinár, ktorý táto študentská organizácia pripravuje v spolupráci s Oddelením medzinárodnej mobility a bude zameraný na prezentáciu Slovenska.

Zahraniční študenti mali taktiež možnosť zúčastniť sa interaktívneho kvízu, otázky vychádzali z jednotlivých prezentácií a víťazkou sa stala študentka z Litvy. Tohtoročný Welcome Week ukončila spoločná reflexia o očakávaniach zahraničných študentov, ktoré prinesie letný semester na EUBA.

 

ww 02 2021 picture participants

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.